Polisen ingrep i nästan tusen fall av försummelse att använda säkerhetsbälte och sexhundra fall av mobilanvändning

Utgivningsdatum 14.3.2023 12.00
Nyhet
Polis har stoppat bilen och en polisbil står bakom den stoppade bilen.
Polisen övervakar trafiken

Vid den riksomfattande temaövervakningen förra veckan skrev polisen 902 avgifter för trafikförseelse för försummelse att använda säkerhetsbälte. I 74 fall bötfälldes dessutom för försummelse att använda säkerhetsbälte eller säkerhetsanordning, när gärningen ansågs vara ägnad att äventyra annans säkerhet, t.ex. ett barn eller en passagerare i framsätet.

386 förare fick påföljder för att ha talat i mobiltelefon med telefonen i handen och 216 för att ha skrivit sms eller gjort något annat liknande med telefonen i handen. Dessutom ingrep polisen i nio fall av skadlig eller riskfylld användning av annan teknisk utrustning.

Polisinspektör Tuomo Katajisto från Polisstyrelsen hoppas att användningen av säkerhetsbälte ska bli täckande genom övervakning och information, eftersom det är livsviktigt med säkerhetsbälte vid kollisioner.

När det gäller användningen av telefon anser Katajisto att antalet personer som använder mobiltelefonen för annat än samtal är särskilt oroande. Att skriva sms eller göra något annat som håller blicken borta från vägen under körning förhindrar observation av vägen framför och utgör en klar risk för såväl förarens egen som andra vägtrafikanters säkerhet.
 

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik Övervakning och larmverksamhet