Polisenheternas kontaktinformation förnyas på webbplatsen Poliisi.fi 29.11.2022

Utgivningsdatum 24.11.2022 16.02
Nyhet

Samtidigt förändras också sökningsfunktionen för kontaktinformation och dess struktur. Den största enskilda ändringen är att polisstationernas egna kontaktinformationssidor slopas.

Polisstationernas serviceinformation visas i fortsättningen på polisinrättningarnas webbsidor. Informationen kan nås via knappen Verksamhetsställen på polisinrättningarnas sidor. Varje polisstation kommer att ha fyra dragspelsmenyer med information om

  • Läge och öppettider
  • Telefonnummer och e-postadresser
  • Tjänster och tilläggsanvisningar om verksamhetsstället
  • Tillgänglighet

Om tjänsterna vid en polisstation har delats in i tillståndstjänster och polisjour, visas dragspelsmenyn under båda.

Kontaktinformationssökningen utvecklas så att den nuvarande fritextsökningen slopas. Den ersätts med ett sökområde där man i den första punkten anger tjänst och i den andra kommun. Man kan söka på dem tillsammans eller separat. Sökresultaten visas på samma sätt som tidigare. Om det finns många träffar ignoreras de. På sidan med kontaktinformation kommer det också att finnas snabbval med vilka man kommer direkt till sidan för vald polisenhet.

Den nya kontaktinformationen tas i bruk 29.11.2022. Medan ändringen pågår kan det på Poliisi.fi-sidorna finnas bristfällig kontaktinformation eller konstiga strukturer. 

Vi ber våra kunder om tålamod under kontaktinformationens uppbyggnads- och ibruktagningsfas. Genom att förnya kontaktinformationen och centralisera serviceuppgifterna strävar vi efter att bättre betjäna våra kunder och den egna personalen.

Du kan ge respons på förnyelsen på responsformuläret på Poliisi.fi eller via det webbplatsspecifika responsformulär som finns i den nedre kanten på varje sida. 

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet