Polisens beredskap fortsätter

Utgivningsdatum 14.2.2022 14.33
Nyhet

Situationen när det gäller hotet mot polisen är oförändrad och polisens beredskap fortsätter. Ökade säkerhetsarrangemang finns fortfarande på poliskontoren, vilket kan orsaka undantag från normal servicepraxis. Sådana undantag kan till exempel omfatta säkerhetskontroller när man går in i polisens lokaler.

Polisen är medveten om att den nuvarande situationen och de tillhörande synliga säkerhetsarrangemangen kan förorsaka oro i samhället. Med sina åtgärder sköter polisen om säkerheten både för sin egen personal som för kunderna och de synliga säkerhetsarrangemangen är en del av ombesörjande av säkerheten.

Ingen ytterligare information om arten av hotet mot polisorganisationen eller om instansen bakom hotet har lämnats till allmänheten. Det finns flera anledningar till detta.

Att hantera ärenden offentligt kan inte bara äventyra ansträngningarna att eliminera hotet, utan även undergräva effekten av skyddsåtgärderna. Dessutom är mycket av den relevanta informationen otvetydigt konfidentiellt eller sekretess belagt enligt lagen och offentligt behandlande av dessa kan leda till straffansvar för dess avslöjare.

Om det blir en förändring i situationen meddelar polisen om saken omedelbart. I detta skede kan dock inte mer beskrivas om situationen.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Övervakning och larmverksamhet