Polisens blogg: Det är polisens uppgift att upprätthålla säkerheten även vid mopedträffar

Utgivningsdatum 16.9.2021 8.31
Nyhet

Polisen har gjort iakttagelser runtom i Finland om situationer där ungdomar har försökt störa eller till och med förhindra polisens verksamhet. Sådana situationer omfattar till exempel mopedträffar och andra gruppkörningar.

I samband med träffarna händer det ofta att deltagarna kör sina mopeder på bakhjulet, accelererar hårt, dessutom inträffar det riskfyllda situationer och provocering av polisen till exempel till att ta upp jakten. 

Bråkmakarna har fått stöd och uppmuntran från allmänheten. Polisbilar har blivit stenade och det har kastats flaskor och burkar på poliser. Man har inte heller undvikit allvarliga olyckor.
Fenomenet dryftas i en blogg Att överskrida gränsen eller att finna sitt eget utrymme, som publicerats på polisens webbplats.  Bloggen är skriven av cheferna för polisens trafiksektorer runtom i Finland.

Bloggen betonar att övervakningen av mopedträffar och andra gruppkörningar inte handlar om att trakassera eller avsiktligt hindra en hobby, i stället är det fråga om att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten.

Bloggen dryftar orsakerna till och konsekvenserna av fenomenet och vad som kan göras åt det. 

Nyheter Polisinrättningen i Sydöstra Finland Polisinrättningen i Uleåborg Polisinrättningen i Östra Finland Polisinrättningen i Östra Nyland Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik