Polisens blogg: polisen utvecklar sina färdigheter att möta offer i sårbar ställning

Utgivningsdatum 19.8.2021 14.54
Nyhet

Under innevarande år har det förts diskussioner i offentligheten om fall som gällt polisens inställning och kompetens i utredningar av människohandel och människohandelsbrott.

- En polis är skyldig att möta parterna i ett brott sakligt och informera dem om deras rättigheter. En polis ska dessutom förhålla sig objektiv och reda ut fakta som gäller brottsmisstanken från alla sidor, konstaterar polisdirektör polisöverinspektör Minna Ketola i sitt blogginlägg som publicerats på polisens webbplats.

Polisöverinspektör Minna Ketola inledde arbetet som chef inom ansvarsområdet för brottsbekämpning vid Polisstyrelsen i augusti.

Ketola berättar att polisen under de senaste åren har satsat på att utveckla kompetensen bland annat beträffande brott förknippade med människohandel, våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt beträffande straffprocessen för brott mot barn. 

Utvecklingsarbetet pågår hela tiden och vid Polisstyrelsen har personalen under den senaste tiden bland annat satt sig in i en ny modell för brottsutredning som tillämpas i en del länder. Dessutom utarbetas som bäst en utbildning som utvecklar undersökningsledarnas kompetens.

Även om antalet brott har minskat under de senaste årtiondena har brotten blivit allt mer komplicerade och internationella, vilket kräver mer och mer resurser, metoder och kunnande. 
Ketola påminner om att alla som behandlar ett brottmål bör komma ihåg att situationen är unik för personen som blivit föremål för brottet. Särskild uppmärksamhet fästs vid detta bemötande även i polisutbildningen.

- Trots brådskan och stressen finns det tre saker som vi måste hålla fast vid: lagstiftningen, människornas rättigheter och ett sakligt bemötande. Förtroendet för polisen är exceptionellt högt i Finland och vi arbetar varje dag för att upprätthålla detta förtroende. 

Brott och utredning Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet