Polisens drönare stiger upp i luften varje dag och verksamheten är världsledande – drönare sparar både tid och pengar och räddar människoliv

Utgivningsdatum 28.2.2023 12.37
Nyhet

Användningen av drönare har blivit en vardag för polisen i Finland. Drönarna ger polisen ögon i luften och räddar till och med människoliv.

Polisen använder obemannade luftfartyg (UAS, Unmanned Aircraft System), d.v.s. drönare i sin operativa verksamhet varje dag. I ungefär hälften av de uppdrag som utförs med drönare, flygs drönare för att leta efter en försvunnen person, men med hjälp av dem kan också mycket annat göras.

År 2015 köpte polisen den första drönaren för tekniska undersökningar. Den användes för flygfotografering av olycks- och brottsplatser. Sedan dess har utvecklingen varit snabb. För närvarande har polisen över 600 utbildade drönarpiloter i Finland.

Finland har ända från början varit en föregångare inom drönarverksamhet jämfört med myndigheterna i andra länder. I många andra länder var fotograferingen med drönare i början en särskild verksamhet som endast specialutbildade poliser fick utföra. I Finland har strategin från början varit att göra drönare till ett vardagligt verktyg. Det garanterar också att drönare kan användas när de behövs.

– Vi har drönare med i patrullbilarna. Vi kan vara stolta över att vi är i världstoppen vad gäller drönarkompetens, berättar kommissarie Tuukka Skottman, chef för UAS-verksamheten vid Helsingfors polisinrättning.

Polisen har egen drönarverksamhet, men polisen har också förberett sig inför motåtgärder, dvs. eventuella hot som drönare medför.

Drönaren skapar en kontinuerligt aktuell karta för polisen

Olika evenemang och demonstrationer sysselsätter polisen särskilt i Helsingfors. I vissa områden i centrum är det möjligt att följa folksamlingens rörelser med statiska stadskameror, men den bästa lägesbilden får man med hjälp av en flygbild i realtid. Från luften är det möjligt att följa demonstrationsgrupper som syns på Helsingfors gator till exempel på självständighetsdagen.

– Drönarna är polisens ögon i luften. Den största fördelen är att de skapar en mer omfattande syn för polisens lägesbild, säger Skottman.

En viktig uppgift för den obemannade luftfarten är att öka polisens lägesbild från fältet till ledningscentralen eller till exempel polisens ledande bil.

Fördelarna med drönare är mångsidiga. Utöver det vardagliga polisarbetet används de kamerautrustade drönarna också i specialfunktioner, till exempel i den riksomfattande beredskapsenheten Karhu. Flygfotografering kan till exempel vara till hjälp vid utförandet av säkerhetskontroller som gäller explosiva varor. Senast har drönare för trafikövervakning tagits i bruk. Polisen kan också stödja andra myndigheter genom sin drönarverksamhet.

Tid och pengar sparas

Drönarna blev allt vanligare inom polisen till följd av digitaliseringsmålen inom statsförvaltningen. Syftet var att effektivisera arbetet, och det har också lyckats.

– Tidigare tog det en hel del tid att till exempel dokumentera olycksplatser, eftersom polisen var tvungen att rita avstånden för hand. Nu kan samma sak göras betydligt snabbare, och spåren kan antecknas exakt, säger kommissarie Tuukka Skottman.

Förutom tid har också pengar sparats. När polisen till exempel letar efter en försvunnen person kan en drönare med värmekamera användas. Polisen behöver inte låna en helikopter från Gränsbevakningsväsendet och vänta på dess ankomst, eftersom de snabbt kan få en egen drönare upp i luften.

– Att hyra en helikopter är mycket dyrare och långsammare än att få en snabb drönare att flyga upp. Drönare kan dock inte användas för att transportera personer, det vill säga har vi också användning för helikoptrar, berättar Skottman.
Drönarna har också ökat polisens säkerhet i arbetet. Tidigare krävde polisuppdrag på tak alltid att en polis klättrade. Numera kan höga platser och situationer snabbt kontrolleras med hjälp av en drönare.

Förtroende för kunnande och vilja att utvecklas

Vid Helsingforspolisen är den obemannade luftfarten en del av ledningscentralen, men utbildningen av nya drönarpiloter sker centraliserat vid Polisyrkeshögskolan. En bra attityd har också bidragit till Finlands väg till världstoppen. Den nya tekniken utnyttjas och man lär sig att använda den utan fördomar.

– På det här sättet kan vi också kompensera för att det finns färre poliser. Organisationen uppmuntrar också poliser att lära sig att använda olika verktyg i sitt arbete. Vi litar på polisernas kompetens, säger Skottman.

I obemannad luftfart följer polisen statens luftfartsbestämmelser som avviker från luftfartsbestämmelserna för civila. De drönare som polisen använder är både kommersiella och icke-kommersiella. Allt oftare innehåller kameran även en värmekamera med bra upplösningsförmåga, som är ett viktigt verktyg för polisen.
Kommissarie Tuukka Skottman minns flera fall där man med hjälp av drönare har räddat människoliv.

– En gång letade vi efter en person som i vinterkylan hade fallit i en flod, men som tur själv hade lyckats ta sig upp ur floden. Polisen hade ingen information om var personen befann sig och använde därför en drönare med värmekamera som gjorde det möjligt att kontrollera en lång sträcka längs floden. Med drönarens hjälp hittades personen i tid.

Läs mer: I Finland finns en plats som är kritisk beträffande särskilt krävande polisuppdrag – Helsingfors ledningscentral vakar och är redo 24/7 - Polisen
 

Helsingfors Nyheter Nyland Polisinrättningen i Helsingfors Övervakning och larmverksamhet