Skjutvapenärenden i polisens elektroniska ärendehantering i september

Utgivningsdatum 7.7.2023 12.34
Nyhet

De nya vapenrelaterade tjänsterna i polisens elektroniska ärendehantering öppnas för medborgarna från mitten av september 2023.

Det blir möjligt att anmäla aktiv hobbyverksamhet i polisens elektroniska ärendehantering från den 19.9.2023. Anmälan om ett skjutvapen i varaktigt obrukbart skick och deaktiverat skjutvapen på det sätt som lagen förutsätter öppnas då i polisens elektroniska ärendehantering.

Påvisande av aktiv hobbyverksamhet blir lättare

Innehavaren av ett vapentillstånd som är i kraft tills vidare kan ge polisen nödvändiga uppgifter om aktiv hobbyverksamhet som licensen grundar sig på utan att besöka polisstationen. Tjänsten Påvisande av aktiv hobbyverksamhet öppnas för medborgarna i september.

Enkelt att registrera obrukbara vapen, om de inte redan finns i registret

Medborgarna ska göra en anmälan till polisen om vapen i obrukbart skick senast den 15.7.2024. På hösten kan anmälan också göras i polisens elektroniska ärendehanteringstjänst fr.o.m. den 19.9.2023. Tjänsten Anmälan om skjutvapen i varaktigt obrukbart skick och deaktiverat skjutvapen ger anvisningar om hur vapnets identifieringsuppgifter ska registreras. Det gör det lättare och snabbare att göra en anmälan, och ett besök på polisstationen är oftast inte nödvändigt. 

Fler elektroniska ärendehanteringstjänster för skjutvapen- och tillståndsärenden ska öppnas för medborgarna i mars 2024. Polisens elektroniska tjänster är tillgängliga på webbplatsen poliisi.fi och på poliisi.fi/asiointi.

Ansök om vapentillstånd – Polisen betjänar dig i olika ärenden med anknytning till vapentillstånd och vapen - Polisen

Vapen i dödsbo – hur går du tillväga när det finns vapen i ett dödsbo - Polisen

Nyheter Polisstyrelsen Tillståndtjänst