Undersökningsledarens blogg: Ett nytt oroande fenomen – brottslingar utsätter Vastaamo-läckans offer för motbjudande brott

Utgivningsdatum 11.2.2022 11.51 | Publicerad på svenska 16.2.2022 kl. 15.07
Nyhet

I samband med dataintrånget mot Vastaamo har polisen från och med att förundersökningen inleddes, aktivt följt med om brottslingarna börjar utnyttja offrens personuppgifter för att begå till exempel bedrägerier. Enligt polisens iakttagelser har förekomsten av bibrott ökat.

Kriminalkommissarie Marko Leponen, som är undersökningsledare för utredningen av dataintrånget mot psykoterapicetralen Vastaamo, skriver i sin blogg om polisens iakttagelser om ett brottsfenomen som innebär en ökning av utnyttjandet av personuppgifter som läckte ut som en följd av dataintrånget mot Vastaamo. 

– Uppgifter har missbrukats för olika slags registreringar och ett stort bekymmer är att dessa felaktiga registreringar ska användas för till exempel beställningsbedrägerier.  Bedrägerierna kan orsaka offren kostnader och hur omfattande följderna blir,  klarnar kanske först långt efter det egentliga brottet.  Detta kan för offren innebära långvariga tråkigheter och bekymmer, för att inte tala den betungande situationen att läckta känsliga uppgifter kan finnas tillgängliga för vem som helst, skriver Leponen i sin blogg.

I sin blogg går Leponen igenom åtgärder med vilka målsägandena kan minska risken för att de egna personuppgifterna ska bli utnyttjade. Leponen påminner också dataintrångets offer om att de ska fylla i utlåtandeblanketten i polisens e-tjänst. 

Länk till bloggen: Ett nytt oroande fenomen – brottslingar utsätter Vastaamo-läckans offer för motbjudande brott

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter