Vid rusmedelsövervakningen under skolornas avslutningshelg har både mängden förstörd alkohol och antalet barnskyddsanmälningar minskat

Utgivningsdatum 6.6.2022 15.46
Nyhet

Polisen utförde intensifierad övervakning av användningen av rusmedel bland unga under skolornas avslutningshelg 3–5.6.2022. Föremål för övervakningen var användning av alkohol och droger bland unga.

Fokus för övervakningen låg i synnerhet på de ungas samlingsplatser, som lekplatser och daghems- och skolgårdar. Övervakning utfördes på många orter i samarbete med ungdoms- och socialväsendets och regionförvaltningsverkets alkoholinspektörer. 

Under veckoslutet förstörde polisen cirka 784 liter alkoholdrycker, varav cirka 650 liter var öl, longdrink eller cider och resten viner och starka alkoholdrycker. Förra året förstördes 870 liter alkohol. 

Under intensivövervakningen skrev polisen 105 brottsanmälningar, straffyrkanden, bötesyrkanden eller ordningsbotsförelägganden om olovligt innehav och användning av alkoholdrycker. Dessutom gjorde polisen 256 barnskyddsanmälningar till barnskyddsmyndigheterna. 

Polisinspektör Kai Vepsäläinen vid Polisstyrelsen berättar att antalet barn och unga som gjort sig skyldiga till brott var cirka 270 i år, vilket är ungefär detsamma som i fjol. Största delen av dem som begick alkoholbrott under veckoslutet var 15–17 år, men bland dem fanns också 24 personer under 15 år. 

– När man jämför resultaten verkar det som om att de senaste årens ökning av antalet barnskyddsanmälningar avstannat. År 2021 gjordes över 600 barnskyddsanmälningar och i år bara 256. Den arbetstid som polisen satt ner på drogövervakning under skolornas avslutningsveckoslut har också i år varit betydligt mindre än under föregående år, vilket kan bidra till ett minskat antal barnskyddsanmälningar, säger Vepsäläinen.