Poliisi - ajankohtaista hero sv

Aktuellt

Följ polisens nyheter! Polisen rapporterar aktivt om sin verksamhet runt om i Finland.

Här publiceras även polisens bloggar som ger en bättre insyn i polisrelaterade frågor och bakgrund till aktuella debatter.

Nyheter och meddelanden kan ses som RSS-flöde. Du kan också prenumerera på nyhetsbreven till din e-post.

Två poliser står på natten framför en polisbil på järnvägsstationens område i centrum av Helsingfors. I bakgrundens ses stadens ljus lysa i nattmörkret.

Nyheter - otsikko

Nyheter

Linkki uutisarkistoon

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Offentlig delgivning, kungörelser och annonser

Offentlig delgivning, offentliga kungörelser och polisens övriga annonser, såsom auktions- och upphandlingsannonser, syns i den ordning de publicerats.

Offentlig delgivning ges när den person som ska få beslutet inte har nåtts. Därför delges informationen om beslutet offentligt.

Kungörelserna behandlar oftast beslagtagen egendom som ska kungöras offentligt.

Blogg - titeln

Polisblogg

Innehållspublicerare