Länkstig

Navigeringsmeny

Ohje hakemukseen tunnistamisesta tunnistamisasiakirjaa varten sv

Anvisning för ansökan om identifiering för identifieringshandling

Ansökan om identifiering för identifieringshandling fylls i för att ansöka om ett identifieringsverktyg eller kvalificerat certifikat. Fyll i ansökan på förhand med hjälp av tjänsteleverantören innan du kommer till polisinrättningen. Kom ihåg att kontrollera att adressuppgifterna för tjänsteleverantören som nämns i ansökan är riktiga.

Ta med giltigt pass eller identitetskort för identifieringen som görs på polisinrättningen. Om du inte har ett giltigt pass eller identitetskort försöker vi fastställa din identitet på annat sätt, till exempel med hjälp av eventuella andra dokument som bekräftar identiteten och registerförfrågningar samt en intervju. Du bör beakta att din identitet inte nödvändigtvis kan fastställas på ett tillräckligt pålitligt sätt ens av polisen.

Den som identifieras bör ha med sig två (2) sinsemellan identiska passfotografier på vilka det är lätt att identifiera personen. För inledande identifiering som utförs av polisen tas en avgift ut då ansökan lämnas in i enlighet med förordningen om polisens avgiftsbelagda prestationer. Ansökningsavgiften tas alltid ut och återbetalas inte även om kunden inte kan identifieras.

Om polisen kan identifiera sökanden ges ett intyg över identifieringen. Intyget skickas per post som ett rekommenderat brev direkt till leverantören av identifieringstjänster på den adress som sökanden har meddelat. Avgiften för ett rekommenderat brev ingår i avgiften som tas ut för identifieringen. Intyget skickas till tjänsteleverantören även då polisen inte kunnat identifiera sökanden. I dessa fall meddelas tjänsteleverantören att en tillförlitlig identifiering inte kunnat göras.

Ohje hakemukseen tunnistamisesta tunnistamisasiakirjaa varten infolaatikko sv