Poliisille luovutetun aseen huutokauppa sv

Auktion av ett vapen överlämnat till polisen

Du har överlämnat ett föremål enligt skjutvapenlagen, som du äger till polisen, och du vill att föremålet ska säljas på polisens offentliga auktion. Här följer ytterligare information om auktioneringen.

Föremålen som lämnats in till den offentliga auktionen förmedlas av Polisinrättningen till Polisstyrelsens vapenförvaltning. Vapenförvaltningen anordnar ungefär sex gånger om året en auktion på vilken säljs omkring 500 – 700 föremål enligt skjutvapenlagen. 

Det är möjligt att din adressinformation eller ditt kontonummer ändras efter datumet för överlåtelse av föremålen. Skicka gärna ett meddelande om eventuella ändringar till vapenförvaltningens e-postadress asehallinto@poliisi.fi för att underlätta behandlingen av ärendet och säkerställa informationsutbytet. I e-postmeddelandet ska du uppge din fullständiga kontaktinformation och den information som ändrats. Ange dessutom, om du lämnar informationen i egenskap av representant för ett dödsbo. Du kan också skicka övriga förfrågningar och kontaktbegäran till den officiella e-postadressen. Om du vill kan du också skicka din information i krypterad form.

Efter auktionen

När ett föremål har varit med på en auktion skickas alltid ett brev till föremålets överlåtare. I brevet anges om föremålet har blivit sålt på auktionen och till vilket pris, eller om föremålet inte har sålts. Föremål från samma överlåtare kan auktioneras ut vid olika tidpunkter av logistiska skäl.

Utgångspriset för ett föremål på auktionen är 50 euro. Enligt skjutvapenlagen får polisen från försäljningspriset dra av nödvändiga kostnader för förrättande av auktionen. Kostnadsbeloppet är 50 euro, dvs. samma som utgångspriset för föremålet. Om föremålet som du överlåtit säljs till utgångspriset finns det inte någon avkastning att redovisa. Om försäljningspriset för föremålet överstiger 50 euro, dras kostnaderna av från priset först och den återstående avkastningen betalas in på det konto som du har uppgett för polisen eller vapenförvaltningen. Kom ihåg att kontrollera uppgifterna om ditt kontonummer noggrant när du får ett brev från vapenförvaltningen om auktionering av föremålet och avkastningen som ska redovisas (i brevet nämns det kontonummer som du har uppgett). 

Observera att om föremålet du överlåtit inte säljs på auktionen, görs inget försök att sälja föremålet en andra gång och det lämnas inte tillbaka, istället överförs det utan ersättning till statens ägo (Skjutvapenlagen 1/1998, 100 § 2 mom.) Även i det här fallet kommer du att informeras per brev.

Du ska vara medveten om att när föremålet som du har överlämnat har skickats till vapenförvaltningen för att auktioneras, kommer varken föremålet eller tillbehören som följde med det att lämnas tillbaka. Ett föremål som lämnats in till auktionen kommer endast att överlämnas från vapenförvaltningen till en ny ägare genom en vapenauktion.

Mer information

Datum, villkor och faktiska försäljningspriser för vapenauktioner

Polisstyrelsen/Vapenförvaltningen asehallinto@poliisi.fi