Ajoneuvot sv

Fordon

De fordon som polisen använder är personbilar och skåpbilar (patrullbilar), motorcyklar, skotrar, båtar, vattenskotrar, snöskotrar, fyrhjulingar, cyklar och lätta elfordon.

Polisen sköter uppdrag i olika typer av miljöer och under olika årstider. Därför krävs även mycket av fordonsparken. 

Polisbilar

Bilen hör till polisens viktigaste arbetsredskap. Patrullerna rör sig med bil från ett uppdrag till ett annat. Patrullbilarna spelar en viktig roll i övervakning av allmän ordning och trafiken. De flesta polisbilar är utrustade som utryckningsfordon.

 

Polisens personbil 141 parkerad på stranden. I bakgrunden ses isbrytare vid kajen.


Polisens fordonspark består av personbilar, skåpbilar och lastbilar samt olika lätt bepansrade bilar. Polispatrullerna använder i regel skåpbilar och personbilar. Dessutom har polisen bilar som är utrustade för att kontrollera lastvikt och övervaka trafiken med automatkamera, liksom för att göra brottsplatsundersökningar. Polisen har även civila bilar.

En stor del av polisens fältarbete utförs i bilar där patrullerna har alla viktigaste datasystem i bruk. Utöver personlig polisutrustning har poliserna bland annat skyddsutrustning och grundläggande tillbehör för brottsplatsundersökningar. Patrullerna har även hjälp av registreringsskyltsläsare för att kontrollera bilar som passerar. Systemet meddelar om det finns något att kontrollera i bilen. 

Polisen har även i bruk helelektriska bilar som används för att utföra icke-brådskande uppdrag. 

Polisens fordonspersonal ser till att fordonsparken är i skick och säker i drift. Till polispatrullernas arbetsskift hör även att ta hand om bilarnas skick.

Polisbilarnas larmanordningar består av blinkande blått larmljus och sirener med kraftig ljudsignal. Larmanordningar används i samband med brådskande uppdrag för att varna övrig trafik. Polisbilarna har även ett rött blinkande ljus som används för att stoppa bilarna.
 

Polisens patrullbil med påslagna larmljus vid vägrenen i vinterförhållanden.

 

Motorcyklar och skotrar

Polisens motorcyklar och skotrar ses i gatubilden från tidig vår till långt in på hösten. På våren värmer alla motorcykelpoliser och skoterförare upp sig på en körkurs på körövningsbanan i Räyskälä innan de börjar köra i trafiken. 

Polisen har även civila motorcyklar i bruk, liksom flera olika motorcykelmodeller. 

Motorcykelpolisen är smidig och rörlig, och bra för sådan uppdrag där man behöver komma iväg snabbt. Polisens motorcyklar har all nödvändig utrustning och datasystem. Motorcykelpolis kan alltså under sitt pass ta hand om de vanligaste polisuppgifterna. 

Motorcyklar används ofta i samband med trafikövervakning och eskortkörning. Motorcykelpoliserna sköter även larmuppdrag. 
 

Två motorcykelpoliser i eskortkörning. I förgrunden en motorcykel utan förare och rakt fram ses en motorcykelpolis som är redo att köra iväg.

En polismotorcykel parkerad vid vägrenen. I bakgrunden en sommaräng.

 

Båtar och vattenskotrar

Polisen använder båtar för att övervaka vattentrafiken på havs- och sjöområden i Finland. Polisens båtpatruller deltar i larmuppdrag, till exempel i skärgården, där det är snabbare att komma till platsen med båt än med bil. Grundkursen för sjöpoliser, som avläggs i Nyslott, ger färdigheter att köra polisbåtar och vattenskotrar i arbetsuppgifterna.

Den nyaste patrullbåten, Ville 1, vid Polisinrättningen i Helsingfors kan även användas för oljebekämpningsuppdrag. 

Polisen använder även vattenskotrar för att övervaka vattentrafiken. Skotern är smidig i situationer där det är grunt vatten eller om man snabbt behöver ta sig fram. En vattenskoter är även lätt att flytta med en släpvagn till mindre vattendrag. 
 

Polisens nya patrullbåt Ville 1 i full fart på vattnet.

Två av polisens vattenskotrar på en trailer i en hall.

 

Snöskoter och fyrhjulingar

Snöskotrar och fyrhjulingar passar bra till exempel i terrängen i norra Finland. Poliser som kör snöskotrar och fyrhjulingar genomgår en terrängtrafikutbildning som säkerställer att förarna har färdigheter att klara av arbetsuppdragen.

När det finns snö och is på marken använder polisen snöskotrar för att övervaka terrängtrafik och vildmarker. 
 

Polis i vintermundering kör med snöskoter i snölandskapet. I bakgrunden syns renar.

Polisen använder fyrhjulingar i synnerhet i de nordliga regionerna. Snöfattiga vintrar har dock lett till att de används av polisen även i södra Finland. Polispatruller använder fyrhjulingar i svår terräng och efterspaningar i terrängen, när till exempel utrustning måste transporteras.

En polismotorcykel och polisens fyrhjuling står parkerade bredvid varandra.

 

Cyklar

Polisen tar sig fram på cyklar i tätorter och gör det även ibland i samband med offentliga evenemang. Cykelpoliserna övervakar allmän ordning och tar sig behändigt fram mitt bland människor i städernas centrum. 

Till cykelpolisernas arbetsuppgifter hör att övervaka trafiken och i synnerhet den lätta trafiken. Helsingforspolisen har en övervakningsgrupp för den lätta trafiken, och de har på försök eldrivna cyklar. 
 

Två cykelpoliser lutar sig mot vägstolpar och tittar över den folktomma Brunnsparken.

 

Lätta elfordon 

Polisen använder Segway för att patrullera och övervaka ordningen på allmänna platser och i offentliga utrymmen såsom på Helsingfors-Vanda flygplats.

På Helsingfors-Vanda flygplats använder polisen även en golfkärra med polisiära kännetecken och larmutrustning.