Länkstig

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Helsingfors huvudpolisstation, polisjouren

Huvudpolisstationen i Helsingfors ligger i de två polishusen i Böle.
Polishus 1 inrymmer jouren, som tar emot brottsanmälningar och sköter hittegodsärenden. Polishus 2 står till tjänst i ärenden som gäller pass, identitetskort och vapen. Alla tjänster och öppettider nedan.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Böletået 13, 00240 HELSINGFORS

Postadress

PB11, 00241 HELSINGFORS

Öppettider

 • mån
  8.00–16.15
 • tis
  8.00–16.15
 • ons
  8.00–16.15
 • tors
  8.00–16.15
 • fre
  8.00–16.15
 • lör
  8.00–16.00
 • sön
  8.00–16.00

Telefonnummer

 • Växeln
  0295 470 011
 • Brottsundersökning
  0295 417 921
  mån–fre 12.00–15.00
 • Hittegods
  0295 477 912
  mån–fre 9.00–11.00
 • Protokollbeställning
  0295 478 801
  mån–fre 12.00–14.00
 • Tipstelefon
  0295 417 931

E-postadresser

Vi tjänar i dessa frågor

Hittegods

Polisens hittegodsverksamhet.

Tillfälligt pass

Av särskild orsak kan man beviljas tillfälligt pass, om passbeviljandet inte ens är möjligt i en påskyndad tidtabell.