Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Helsingfors huvudpolisstation, polisjouren

Helsingfors huvudpolisstation ligger i två polishus i Böle.
I Polishus 1 tar vi emot anmälningar om brott och sköter hittegodsärenden. I Polishus 2 betjänar vi kunderna i pass-, identitetskorts- och vapenärenden. Hittegods kan du fråga efter per telefon vardagar kl. 9.00–11.00. Observera att man bara kan fråga efter nycklar och glasögon genom att personligen besöka hittegodstjänsten. Hittegods kan även levereras per post till adressen Polisinrättningen i Helsingfors, Hittegods, PB 11, 00241 Helsingfors. När du levererar något per post ska du ange tid och plats för upphittandet, upphittarens namn och kontaktuppgifter samt om upphittaren vill ha en belöning. Om övergivna cyklar ska meddelas till kundservicen vid stadsmiljöenheten vid Helsingfors stad, tfn 09 310 22111 eller [email protected]

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Böletået 13, 00240 HELSINGFORS

Postadress

PB11, 00241 HELSINGFORS

Öppettider

Må-fre 8-16.15 samt lö-sö 8-16.

Telefonnummer

 • Växeln
  0295 470 011
 • Beställning av handlingar gällande utredningar
  0295 478 801
  mån 12.00–14.00, tor 12.00–14.00
 • Brottsundersökning
  0295 417 921
  mån–fre 12.00–15.00
 • Hittegods
  0295 477 912
  mån–fre 9.00–11.00
 • Tipstelefon
  0295 417 931

E-postadresser

Vi tjänar i dessa frågor

Hittegods

Polisens hittegodsverksamhet.

Tillfälligt pass

Av särskild orsak kan man beviljas tillfälligt pass, om passbeviljandet inte ens är möjligt i en påskyndad tidtabell.