Navigeringsmeny

Uratarina Erno Järvi sv

Mångsidigt projektarbete

Gruppchef Erno Järvi
Polisstyrelsen, Polisens informationsteknologicentral
Diplomingenjör i informationsteknolog

Som gruppchef ansvarar jag för att planera, utveckla och leda projekt. Arbetet består av att utveckla projekt- och projekthanteringsmodeller med olika medaktörer, samt styra och leda projektledare. 

Min typiska arbetsdag inkluderar arbete som närmaste chef, planering och uppgörande av tidtabeller, styrgrupps- eller ledningsgruppsarbete samt ekonomi- och avtalsfrågor. Rekrytering, leverantörshantering, mentorskap och utveckling av organisationen är ofta också en del av arbetsuppgifterna under min arbetsdag. 

Från telefonnät till polisen

Jag inledde min karriär 1998 som programutvecklare inom fasta telefonnät med att koda och testa egen kod, varifrån jag gick vidare till utveckling av mobilnätsprogramvara i nästan tio år, först som gruppledare och senare som projektchef. Jag arbetade också som intern utbildare i företaget, deltog i utvecklingen av processerna och höll vid sidan av mitt huvudjobb kurser vid en yrkeshögskola och en folkhögskola. Yrkeskarriären fortsatte under de fyra följande åren inom industrin vid pappersbruk i Finland och Frankrike som lokal projektledare för programvaruimplementering samt inom gruvindustrin som projektchef i ett utvecklingsprojekt för fabrikstillämpningsprogram.

Jag började arbeta inom den offentliga sektorn vid Förvaltningens IT-central (HALTIK) 2012, först som projektledare i ett projekt för förnyande av polisens verksamhet, varifrån min karriär framskred till projektchefsuppgifter och via personalrotation 2022 till min nuvarande position som gruppchef.

Mångsidigt arbete i ett bra gäng

Det bästa med mina nuvarande uppgifter vid Polisens informationsteknologicentral är mina kollegor och ett gott arbetsklimat. Arbetet kan utföras flexibelt som multilokalt arbete och jag behöver inte använda av min fritid för att utföra arbetsuppgifter.

Jag tycket det är positivt att det satsas på personalens välmående, särskilt att orka i arbetet och samordnandet av fritid och arbete. Tillsammans utför vi ett mångsidigt och betydelsefullt arbete för Finlands interna säkerhet.