Länkstig

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Polisinrättningen i Västra Nyland

Vi är verksamma i tio kommuner i Västra Nyland, från Esbo genom Kyrkslätt och Raseborg till Hangö, och till Högfors i norr. Området präglas av glesbygd och livlig pendlingstrafik till huvudstadsregionen. För tjänster och öppettider, se informationen om polisstationerna.
Västra-Nyland-karta.jpg

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Postadress

PB 20, 02631 ESBO

E-faktureringsadress

 • E-faktureringsadress/EDI-kod
  003722886666818
 • Förmedlarkod (OpusCapita)
  E204503
 • FO-nummer
  2288666-6
 • Momsregistreringsnummer
  FI22886666

Polisen accepterar endast e-fakturor som uppfyller europeiska standarder.

Telefonnummer

 • Faxnummer
  0941 232 05
  mån–fre 8.00–16.15
 • Kontaktperson för jakt och fiske
  0295 430 281
  mån–fre 9.00–16.00
 • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15
 • Tipstelefon
  0295 413 031
 • Växel
  0295 430 281
  mån–fre 8.00–16.15

Innehållspublicerare

Nyheter

Offentliga delgivningar och kungörelser

Offentliga delgivningar och kungörelser 

Undan meddelas om offentliga delgivningar.  Här ser du också kungörelser, samt vår auktions- och anskaffningsanmälningar. 

Innehållspublicerare

Innehållspublicerare

null Västra Nylands polisinrättnings elektroniska auktion våren 2022

Västra Nylands polisinrättnings elektroniska auktion våren 2022

Utgivningsdatum 17.2.2022 9.59 | Publicerad på svenska 17.2.2022 kl. 10.06

Polisinrättningen i Västra Nyland auktionerar bort hittegods på webbplatsen Huuto.net med koden LUpoliisi (Esbo), LULohjapoliisi (Lojo) och LupoliisiKirkkonummi (Kyrkslätt).

Hittegodsauktionen fortsätter allteftersom saker överförs att auktioneras bort. Köparen kan betala föremålet han ropat in enbart med bank- eller kreditkort. 

Avhämtningen av föremålen i Esbo: Avhämtningen av föremålen sker från Esbo huvudpolisstations utrymmen i Kilo, adress Vitikka 1F, de dagar som meddelats i försäljningsannonsen. 

Avhämtningen av föremålen i Lojo: Avhämtningen av föremålen sker från Lojo polisstations utrymmen, adress Postgatan 3B, de dagar som meddelats i försäljningsannonsen. Obs! Vänligen anmäl dig vid infodisken i aula på polisstationen.

Avhämtningen av föremålen i Kyrkslätt: Avhämtningen av föremålen sker från Kyrkslätt polisstations utrymmen, adress Stationsvägen 7, de dagar som meddelats i försäljningsannonsen. 

Om den nya ägaren inte avhämtar föremålet frigörs det att säljas på nytt.  

Auktion Esbo Kyrkslätt Lojo Polisinrättningen i Västra Nyland

Yhteystiedot - kiinteät linkit SV