Viktigt att veta om RAT

Viktigt att veta om RAT

Hej du! Nu gäller det att se upp. Du verkar vara intresserad av den digitala världen och av att utveckla ditt kunnande inom cybersäkerhet.

Det är bra.

Men du känner väl till nätets gränser och ditt ansvar! På nätet gäller de finska lagarna och polisen övervakar också här.

Mannen tittar på datorn.

Känn till ditt ansvar

Cyberbrottsligheten har följder – både för andra och för dig!

Om du använder ett sabotageprogram (en fjärrstyrd trojan, RAT) kan du oavsiktligt orsaka problem för andra och du kan förlora dina vänners förtroende.

Cyberbrottslighet är olagligt och straffbart

Det kan ibland svårt att veta om du håller på att göra dig skyldig till ett cyberbrott.  Men du är trots det straffansvarig.  Ibland kan de vara svårt att bedöma följderna av de egna handlingarna.

Exempel på cyberbrott som kan ha långtgående följder:

  • Du vill hålla ett öga på din bil som står ute på gården. För att kunna göra det använder du ett fjärrstyrt program (RAT) för din grannes övervakningskamera, som filmar också din bil. 
Strafflagen
38 kap. Om informations- och kommunikationsbrott, 7 a § Systemstörning

Den som i syfte att orsaka någon annan olägenhet eller ekonomisk skada genom att mata in, överföra, skada, ändra eller undertrycka data eller på något annat med dessa jämförbart sätt obehörigen hindrar ett informationssystems funktion eller orsakar allvarliga störningar i det, ska för systemstörning dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Finsk polis bekämpar alla former av cyberbrottslighet och överallt på nätet

Håller du eventuellt på att göra dig skyldig till ett cyberbrott? Tänk på åtminstone följande följder dina handlingar kan få:

  • Straffregister: Ditt brott kan försvåra dina möjligheter att få en praktikant- eller arbetsplats.
  • Utrustning: Du kan förlora din telefon eller din dator.
  • Dom: Du kan dömas till böter eller till ett fängelsestraff.
  • Skadestånd: Skadestånd kan bli stora och påverka dina framtidsplanerna under flera år.

Ditt cyberbrott kan orsaka allvarlig skada för företag och samhälleliga institutioner. Följderna kan drabba dig, du kan till exempel förlora åtkomsten till ditt spelkonto. Följderna kan också påverka hela samhället och dess kritiska funktioner, bland annat teleoperatörernas och nödnumrens funktionsförmåga.

Utveckla ditt it-kunnande på riktigt sätt 

Polisen i Finland uppmanar dig att utveckla ditt it-kunnande bara du gör det tryggt och säkert och inom de gränser som bestäms av lagen. Är du intresserad av datateknik eller andra alternativ inom den digitala världen? 

Bekanta dig med följande alternativ:

I samarbete med

 

Europol logo.

 

Interpo, Afripol ja ISPA logot.

 

EMPACT logo.