Länkstig

Navigeringsmeny

Ratkaisusuositukset - SV

Rekommendationer till avgörande 

Om en spelare och penningspelsbolaget har meningsskiljaktigheter om vinstbetalning, kan spelaren begära en rekommendation till avgörande av Polisstyrelsen. I rekommendationen till avgörande ger Polisstyrelsen sin syn på meningsskiljaktigheten. Rekommendationer till avgörande är avgiftsfri för sökanden.

Den genomsnittliga handläggningstiden för rekommendationen till avgörande är 4–6 månader.

Rekommendationen till avgörande är inte den enda möjliga åtgärden i fall där det finns meningsskiljaktigheter mellan en spelare och penningspelsbolaget. Utöver rekommendationer till avgörande kan Polisstyrelsen ge utlåtanden till exempel i fall där meningsskiljaktigheten inte gäller vinstbetalning.

I utlåtandet ger Polisstyrelsen sin tolkning av meningsskiljaktigheten och ger anvisningar till olika instanser och tillståndsmyndigheter om ärenden som faller under dess befogenheter. Utlåtanden begärs av enskilda medborgare, sammanslutningar samt övriga myndigheter.

Polisstyrelsen förutsätter att penningspelsbolaget publicerar sådana rekommendationer till avgörande där det rekommenderas att vinsten ska betalas till kunden.

Hae ratkaisusuositusta - SV

Ansök om rekommendation till avgörande

Ansök om rekommendation till avgörande skriftligen hos Polisstyrelsen. Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till Polisstyrelsen per e-post eller post. Du hittar blanketten och kontaktuppgifterna nertill på sidan.

En rekommendation till avgörande ska ansökas skriftligen hos Polisstyrelsen inom 30 dagar:

  • från det att resultatet av dragningen fastställts eller från utgången av den försäljningstid som antecknats på lotten i penninglotterier
  • från det att resultaten av tippnings-, vadhållnings-och totospel har fastställts enligt spelreglerna för dessa spel
  • från det att ett resultat som berättigar till vinst har uppnåtts i penningautomat-, specialautomat-och kasinospel
  • från det att ett resultat som berättigar till vinst enligt spelreglerna har uppnåtts i kombinationsspel. 

Fastställelsedagen, den dag försäljningstiden går ut eller den dag då resultatet har uppnåtts beaktas inte när den föreskrivna tidsfristen räknas. 

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  • sökandens namn och adress
  • det penningspel som meningsskiljaktigheterna om vinstbetalning gäller
  • spelets eller spelomgångens resultat
  • motivering till ansökan

Blankett för ansökan om rekommendation till avgörande

Specificera uppgifter om spelet eller spelomgången så noggrant som möjligt i din ansökan. Bifoga även den penninglott som är föremål för meningsskiljaktighet, spelverifikatet för penningspelet eller en kopia av dessa till ansökan alltid när det är möjligt.  

Lotteriförvaltningens kontaktuppgifter

Postadress:

Polisstyrelsen
Lotteriförvaltningen
PB 50
11101 Riihimäki

E-post:

arpajaishallinto@poliisi.fi

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä ratkaisusuositukset-SV

Ratkaisusuositukset: lomake - SV