Navigeringsmeny

Så ansöker du om pass 

Så ansöker du om pass 

Du kan ansöka om ett vanligt pass på nätet eller polisstationen. Enklast sköter du ärendet på nätet:

 1. Ta ett passfoto. Fotografen skickar ditt passfoto elektroniskt till polisen. Du får en bildkod per sms eller e-post, med vilken du sedan bifogar passfotot till din ansökan.
 2. Fyll i ansökan på vår nättjänst. Bifoga bildkoden som du fått. Välj leveranstid och avhämtningsställe. Systemet meddelar dig om det behövs ett besök på polisstationen. Betala din ansökan på nätet. Du kan följa med hur handläggningen av din ansökan avancerar.
 3. Beställ tid på vår nättjänst om din ansökan kräver ett besök på polisstationen. Kom ihåg att ta med ditt gamla pass eller identitetskort om du har ett sådant.
 4. Avhämta ditt färdiga pass då du fått ankomstmeddelandet.

Om du inte kan eller vill sköta ärendet på nätet, kan du lämna in din ansökan på polisstationen. Observera att det är billigare och snabbare att lämna in ansökan på nätet.

Du kan ansöka om vanligt pass och sjömanspass på nätet. Det går inte att ansöka om tillfälligt pass på nätet.

Så ansöker du om pass - haitarit

När behövs det inget besök på polisstationen?

När behövs det inget besök på polisstationen?

Polisens nättjänst eller tillståndsrådgivare berättar om du behöver gå till polisstationen för att identifiera dig. I följande fall behöver du inte besöka polisstationen.

När du ansöker om pass på nätet, behöver du inte besöka polisstationen om

 • du har identifierats av en passtjänsteman och gett dina fingeravtryck för en pass- eller identitetskortsansökan för högst 6 år sedan.
 • du har samma namn som i ditt tidigare pass.
 • handläggaren kan konstatera att ditt nya passfoto föreställer samma person som på dina tidigare passfoton.

Alla tre villkor måste uppfyllas. Det räcker alltså inte med att fingeravtrycken tagits någon gång, utan de ska vara tagna för högst sex år sedan.

Detta innebär vanligen att du kan få vart annat pass utan att besöka polisstationen. Det nya passet behöver inte vara i kraft då du ansöker om nytt. Flera på varandra följande pass kan också beviljas utan besök, om ovan nämnda villkor uppfylls och det finns korrekta skäl för en tätare ansökan om pass. Ett sådant skäl kan till exempel vara att passet är fullstämplat.

Om villkoren inte uppfylls: Om ovanstående villkor inte uppfylls kan ansökan fortfarande lämnas in på nätet, men den behandlas först då du identifierar dig på polisstationen. Fingeravtrycken tas samtidigt. Den lägre avgiften för en elektronisk ansökan gäller även om ett besök på polisstationen behövs.

Systemet vägleder: När du fyller i din ansökan meddelar polisens nättjänst om du behöver gå till polisstationen för att identifiera dig. 

Att besöka polisstationen

Serviceställe: Du kan sköta dina ärenden på en valfri polisstation, oberoende av var du bor. Det enda undantaget är polisens serviceställe på Helsingfors-Vanda flygplats, som i första hand tar emot brådskande passansökningar från flygpassagerare på flygplatsen. Polistjänster erbjuds också i polisens bil för tillståndstjänster och i en del serviceställen med samservice.

Tidsbeställning: Beställ tid på vår nättjänst eller per telefon på polisens rådgivningstjänst 0295 419 800 (msa/lna) vardagar kl. 8.00–16.15. Om du vill kan du också köa på polisstationen utan tidsbeställning, men väntetiden kan vara lång, särskilt på sommaren.

Legitimera dig: På polisstationen bestyrker du din identitet med ett giltigt pass eller identitetskort. Om du inte har någondera kan polisen identifiera dig, men det tar tid. Ta med ditt gamla pass eller identitetskort om du har ett sådant, eller ditt körkort eller andra dokument som kan vara till hjälp vid identifieringen.

Legitimera en minderårig: Pass för en minderårig.

Om ansökan på nätet kräver ett besök på polisstationen, ska du ta med

 • ditt gamla pass eller identitetskort. Läs mer om detta på Legitimera dig.
 • bilagorna, om nättjänsten meddelat att sådana behövs.

Om ansökan helt och hållet görs på polisstationen, ska du ta med

 • bildkoden för passfotot eller ett pappersfoto. Läs mer om detta på sidan Passfoto.
 • ditt gamla pass eller identitetskort. Läs mer om detta på Legitimera dig.
 • betalkort eller kontanter. Läs mer om detta på Serviceavgifter
 • medgivande av alla vårdnadshavare, om saken gäller ett pass för en minderårig. Om vårdnadshavaren inte är på plats, ges dennas medgivande skriftligt. Läs mer om detta på sidan Pass för en minderårig.
 • ett hinderlöshetsintyg, om du är 23–30 år och värnpliktig. Läs mer om detta på Pass för värnpliktig.
 • nödvändiga intyg, om du önskar att ditt gamla pass inte dras in då du får det nya. Läs mer om detta på Att utfärda ett pass utan att dra in det gamla.

Prislista - haitari

Pass för en minderårig

Pass för en minderårig

Även ett litet barn behöver ett eget resedokument under en resa. Ansökningar för ett minderårigt barn går att göra på nätet på samma sätt som för en myndig person, men i de flesta fall måste barnet gå till polisstationen för att identifiera sig.

Läs mer om detta på sidan Pass för en minderårig.

Ändrade personuppgifter

Du kan inte använda ditt pass om ditt namn eller personnummer har ändrats och om du ser dina gamla uppgifter i passet. Passet går dock att använda när du hämtar ett nytt dokument: då kan du legitimera dig med det tidigare dokument, om det gått ut för högst ett år sedan.

Det är bra att ansöka om ett nytt pass genast efter bytet av namn eller personnummer.

När behövs det inget besök på polisstationen? - haitarit

Pass för värnpliktig

Pass för värnpliktig

Värnplikt kan hindra utfärdande av pass eller förkorta giltighetstiden för pass som beviljas. En värnpliktig beviljas ett pass högst till utgången av det år då denna fyller 28 år, om det inte går att visa att det inte finns något hinder för att utfärda passet. 

Hinderlöshet: Med hinderlöshet menas att du har fullgjort din värnplikt eller civiltjänst, eller att du är befriad från tjänstgöring. Granskningen av detta blir gradvis automatisk och därför behövs inte alltid ett separat intyg.

Hinderlöshet går att visa med ett

 • militärpass
 • civiltjänstgöringsintyg
 • hinderlöshetsintyg, utfärdat av militärmyndigheten
 • uppbådsintyg för den som helt eller under fredstid är befriad från värnplikt.

Olika pass

Polisen utfärdar flera olika slags pass. De olika passtyperna anges nedan.

Pass som utfärdas av polisen: Polisen utfärdar vanliga pass, tillfälliga pass och sjömanspass. Polismyndigheten på Åland beviljar dessutom Åländska pass.

Pass som utfärdas av Migrationsverket: Migrationsverket utfärdar främlingspass, tillfälliga främlingspass och resedokument för flyktingar.

Pass som utfärdas av Utrikesministeriet: Utrikesministeriet och dess beskickningar utfärdar samma pass som polisen, samt dessutom diplomatpass, tjänstepass, främlingspass och nödpass.

Olika pass -haitarit

I vilka fall beviljas inte pass

I vilka fall beviljas inte pass

Myndigheten som utfärdar pass utreder om det finns hinder för att utfärda passet till dig.

Pass kan enligt passlagen förvägras om

 • du på sannolika skäl misstänks för brott för vilket kan följa fängelse i minst ett år och för vilket förundersökningen eller åtalsprövningen inte har slutförts, eller då du står åtalad för ett brott eller är efterlyst för ett brott
 • du har blivit dömd till ovillkorligt fängelsestraff och inte har avtjänat straffet
 • du är värnpliktig och har fyllt 28 år, och du inte har visat att skyldigheten att försvara landet inte utgör hinder för utfärdande av pass. Då kan pass förvägras till slutet av det år som du fyller 30 år.

Pass utfärdas inte om du har meddelats reseförbud enligt tvångsmedelslagen eller utreseförbud enligt konkurslagen.

Alaikäisen passi - infolaatikko sv

Pass för minderårig

Även ett litet barn behöver ett eget resedokument under en resa. Ansökningar för ett minderårigt barn går att göra på nätet på samma sätt som för en myndig person, men i de flesta fall måste barnet gå till polisstationen för att identifiera sig.

Läs mer om detta på sidan Pass för en minderårig.

Ilmoita kadonneista asiakirjoista infolaatikko sv

Anmäl ett försvunnit pass, identitetskort eller körkort

Om en handling som utfärdats av en myndighet (pass, identitetskort eller körkort) försvinner eller stulits, ska du anmäla det till polisen. Anmälan är mycket viktig för att förhindra missbruk. 

Lämna in din anmälan med den elektroniska blanketten för brottsanmälan eller besök polisstationen. 

Näen haet passia oikea palsta kuva sv

Käsi ojentaa passia poliisin lupapalvelupisteellä.