Navigeringsmeny

När du ansöker om identitetskort

När du ansöker om identitetskort 

Du kan ansöka om ett vanligt identitetskort på nätet eller på valfri polisstation. Enklast sköter du ärendet på nätet.

 1. Ta ett passfoto. Fotografen skickar ditt passfoto elektroniskt till polisen. Du får en bildkod per sms eller e-post, med vilken du sedan bifogar passfotot till din ansökan.
 2. Fyll i ansökan i vår nättjänst. Bifoga bildkoden som du fått. Välj leveranstid och avhämtningsställe. Systemet meddelar dig om det behövs ett besök på polisstationen. Betala din ansökan på nätet. Där kan du också följa hur handläggningen av din ansökan går vidare.
 3. Beställ tid på vår nättjänst om din ansökan kräver ett besök på polisstationen. Kom ihåg att ta med ditt gamla pass eller identitetskort om du har ett sådant.
 4. Hämta ditt färdiga identitetskort på det valda avhämtningsstället när du får ankomstmeddelandet.

Om du inte kan eller vill sköta ärendet på nätet, kan du lämna in din ansökan på polisstationen. Observera att det är billigare och snabbare att lämna in ansökan på nätet.

På nätet kan du ansöka om ett vanligt identitetskort, identitetskort för minderårig utan rätt att resa samt identitetskort för utlänning. Det går inte att ansöka om temporärt identitetskort på nätet.

När du ansöker om identitetskort - haitarit

När behövs ett besök på polisstationen

När behövs ett besök på polisstationen

Polisens nättjänst eller tillståndsrådgivare berättar om du behöver besöka polisstationen för att identifiera dig. Ofta behövs inget besök på polisstationen. I följande fall behövs ett besök på polisstationen. Förutsättningarna för när ett besök behövs varierar beroende på korttyp, eftersom datainnehållet i korten också varierar. Ett identitetskort för en minderårig kräver alltid ett besök på polisstationen. 

När du ansöker om identitetskort på nätet, behöver du inte besöka polisstationen om

 • du har besökt en handläggare för identifiering och dina fingeravtryck har tagits för ansökan om pass eller identitetskort för högst 6 år sedan.
 • du har varit minst 12 år när du identifierades.
 • ditt namn är samma som i ditt föregående pass eller identitetskort.
 • handläggaren kan konstatera att ditt nya passfoto föreställer samma person som på dina tidigare passfoton.

När du ansöker om identitetskort för utlänningar på nätet, behöver du inte besöka polisstationen, om

 • du har besökt en handläggare för identifiering för ansökan om identitetskort för utlänningar för högst 6 år sedan.
 • du har varit minst 12 år när du identifierades.
 • ditt namn är samma som i ditt föregående identitetskort för utlänningar.
 • handläggaren kan konstatera att ditt nya passfoto föreställer samma person som på dina tidigare passfoton.

För båda korttyperna måste alla ovannämnda fyra villkor uppfyllas. Det räcker alltså inte med att du identifierats någon gång på polisstationen, utan det måste ha skett under de sex senaste åren. På motsvarande sätt har det under de sex senaste åren varit nödvändigt att ta fingeravtryck för ett identitetskort med rätt att resa.

Ofta innebär det att du kan få vartannat identitetskort utan att besöka polisstationen. Det tidigare identitetskortet behöver inte vara giltigt då du ansöker om nytt. Man kan få flera identitetskort i följd utan besök om ovannämnda villkor uppfylls och det finns vederbörliga skäl för att oftare ansöka om identitetskort.

Om villkoren inte uppfylls: Om ovanstående villkor inte uppfylls kan ansökan fortfarande lämnas elektroniskt, men den handläggs först då du besöker polisstationen för att identifieras och ge nya fingeravtryck, om det handlar om ett identitetskort med rätt att resa. Den lägre avgiften för en elektronisk ansökan gäller även om ett besök på polisstationen behövs.

Systemet vägleder: När du fyller i din ansökan meddelar polisens nättjänst om du behöver gå till polisstationen för att identifiera dig.

Besök på polisstationen

Serviceställe: Du kan sköta dina ärenden på en valfri polisstation, oberoende av var du bor. Undantaget är polisens serviceställe på Helsingfors-Vanda flygplats, som i första hand tar emot brådskande ansökningar från flygpassagerare på flygplatsen. Polistjänster erbjuds också i polisens bil för tillståndstjänster och i en del serviceställen med samservice.

Tidsbokning: Boka tid på vår e-tjänst eller per telefon på polisens rådgivningstjänst tfn 0295 419 800 (msa/lna) vardagar kl. 8.00–16.15. Om du vill kan du också köa på polisstationen utan tidsbokning, men väntetiden kan vara lång, särskilt på sommaren.

Legitimation: På polisstationen bestyrker du din identitet med ett giltigt pass eller identitetskort. Om du inte har någotdera kan polisen identifiera dig ändå, men det tar tid. Ta med ditt gamla pass eller identitetskort om du har ett sådant, eller ditt körkort eller andra dokument som kan vara till hjälp vid identifieringen.

Ytterligare information om identifiering av minderårig sökande på sidan Identitetskort för minderårig.

Om ansökan på nätet kräver ett besök på polisstationen, ska du ta med

 • tidigare pass eller identitetskort. Läs mer om detta på Legitimera dig.
 • bilagor, om e-tjänsten meddelat att sådana behövs.

Om ansökan görs helt och hållet på polisstationen, ska du ta med

 • ett passfoto. Läs mer om detta på sidan Passfoto.
 • tidigare pass eller identitetskort. Läs mer om detta på Legitimera dig.
 • betalkort eller kontanter. Läs mer om detta på Serviceavgifter.
 • medgivande av alla vårdnadshavare om det gäller ett identitetskort för en person under 18 år. Om vårdnadshavaren inte är på plats, ges dennas medgivande skriftligt. Läs mer på sidan Identitetskort för minderårig.
 • ett hinderlöshetsintyg, om du är 23–30 år och värnpliktig. Läs mer om detta på Utfärdande av identitetskort till värnpliktig.

Besök på polisstationen - haitarit

Ansökan om identitetskort för minderårig

Ansökan om identitetskort för minderårig

Även ett litet barn behöver ett eget resedokument vid resa. Ansökningar för ett minderårigt barn går att göra på nätet på samma sätt som för en vuxen person, men i de flesta fall måste barnet besöka polisstationen för att identifieras.

Minderårig kan beviljas ett vanligt identitetskort som man kan resa med eller ett speciellt identitetskort för minderårig utan rätt att resa. För det sistnämnda krävs inte medgivande av vårdnadshavare.

Läs mer på sidan Identitetskort för minderårig.

Ändrade personuppgifter

Du kan inte använda ditt identitetskort om ditt namn eller personnummer har ändrats och om dina gamla uppgifter syns på identitetskortet. Ett undantag är när du hämtar ett nytt dokument: då kan du legitimera dig med det tidigare dokument, om det gått ut för högst ett år sedan.

Det lönar sig att ansöka om ett nytt identitetskort genast efter att byte av namn eller personnummer har bekräftats.

Milloin käynti poliisiasemalla vaaditaan - haitarit sv

Henkilökortin myöntäminen asevelvolliselle sv

Identitetskort för värnpliktig

Värnplikt kan hindra utfärdande av identitetskort eller förkorta giltighetstiden för identitetskort som beviljas. En värnpliktig beviljas identitetskort högst till utgången av det år då hen fyller 28 år, om hen inte visar att skyldigheten att försvara landet inte utgör något hinder för att utfärda identitetskortet. 

Hinderlöshet: Hinderlöshet innebär att du har fullgjort din värnplikt eller civiltjänst, eller att du är befriad från tjänstgöring. Granskningen av detta blir gradvis automatisk och därför behövs inte alltid ett separat intyg.

Hinderlöshet går att visa med ett

 • militärpass
 • civiltjänstgöringsintyg
 • hinderlöshetsintyg, utfärdat av militärmyndigheten
 • uppbådsintyg som visar att du helt eller under fredstid är befriad från värnplikt.

Olika typer av identitetskort

Polisen utfärdar flera olika typer av identitetskort. De olika typerna av identitetskort finns listade nedan.

Identitetskort för minderårig utan rätt att resa

Du kan skaffa ett vanligt identitetskort till ditt minderåriga barn som man kan både resa med och identifiera sig i webbtjänster. Detta kräver medgivande av vårdnadshavarna. 

Ett annat alternativ är ett speciellt identitetskort för minderårig som man inte kan resa med och som inte har ett medborgarcertifikat som möjliggör identifiering på nätet. Det beviljas även utan medgivande av vårdnadshavarna. I båda fallen kan man fylla i ansökan på nätet på samma sätt som en vuxens egen ansökan. Identitetskort för minderårig utan rätt att resa kan endast sökas hos polisen, inte vid Finlands beskickningar utomlands.

Temporärt identitetskort

Identitetskort kan även beviljas temporärt av särskilt skäl. Förutsättningarna för att utfärda ett temporärt identitetskort övervägs alltid noga i varje enskilt fall.

Du kan beviljas ett temporärt identitetskort till exempel om dina legitimationshandlingar har stulits eller de har försvunnit. Då beviljas temporärt identitetskort i regel tills du får en ny legitimationshandling.

Du får med dig det temporära identitetskortet från polisstationen och det gäller högst 4 månader. Man kan inte resa med ett temporärt identitetskort och det innehåller inget chip som möjliggör elektroniska ärenden. Det kan bara sökas på polisstationen, inte på Finlands beskickning utomlands.

Identitetskort för utlänningar

Du kan beviljas ett identitetskort om du är utlänning som bor stadigvarande i Finland, dina personuppgifter samt information om din finska hemkommun är införda i befolkningsdatasystemet och du har ett giltigt uppehållstillstånd eller upphållskort eller din uppehållsrätt är registrerad.

Identitetskort för utlänning kan utfärdas för högst fem år och dess giltighetstid kan inte överskrida uppehållstillståndets eller uppehållskortets giltighetstid. Man kan inte resa med ett identitetskort för utlänning och det kan endast sökas hos polisen, inte vid Finlands beskickning utomlands.

När du söker ett identitetskort för utlänning måste du uppvisa giltigt pass eller identitetskort. Om du inte har sådant måste du uppvisa giltigt uppehållstillståndskort eller uppehållskort. Tjänstemannen som tar emot din ansökan får då ta dina fingeravtryck och jämföra dem med fingeravtrycken som lagrats på chipet i uppehållstillståndskortet eller uppehållskortet för att verifiera din identitet.

Identitetskort utan rätt att resa

Identitetskort som beviljas en finländsk medborgare är i princip en resehandling. Undantag är identitetskort för minderårig utan rätt att resa och temporärt identitetskort som man inte kan resa med. Dessutom kan ett vanligt identitetskort som beviljas finsk medborgare under vissa förutsättningar beviljas utan rätt att resa. Man kan förfara på detta sätt om du inte skulle kunna beviljas ett vanligt identitetskort på grund av brott, fängelsestraff eller värnplikt eller om du har reseförbud eller utreseförbud.

Om identitetskort utfärdas utan rätt att resa, kommer den sökandes fingeravtryck och ansiktsbild inte att lagras på kortets chipp. Fingeravtryck som tas när ansökan lämnas in kommer att avlägsnas från polisens register senast 30 dagar efter utfärdandet av identitetskortet utan rätt att resa.  

Bekanta dig med funktionerna i ett ID-kort

Att ta fingeravtryck

Två fingeravtryck tas med en fingeravtrycksläsare av den som ansöker om ett identitetskort med rätt att resa. Fingeravtrycken tas i regel av pekfingrarna, men kan även tas av de andra fingrarna utom lillfingret, om en person saknar pekfinger eller om det inte går att få ett tillräckligt bra avtryck av pekfingret. Ett identitetskort med rätt att resa kan utfärdas även utan fingeravtryck, om det inte går att ta sådana till exempel på grund av skada eller sjukdom. Om fingeravtryck inte kan tas av övergående skäl, ska identitetskortet med rätt att resa utfärdas för den tid som detta beräknas pågå, dock för högst ett år. Fingeravtryck tas inte av 12-åringar eller yngre.

Fingeravtryck som tagits från den som ansöker om identitetskort lagras i polisens identitetskortsregister och på chippet på identitetskortet.

Användningen av fingeravtrycksuppgifter på chippet och i identitetskortsregistret regleras noggrant i lagen. Uppgifter som införts i registret får endast användas för identifiering av den som ansöker om identitetskort eller pass, för framställning av nytt pass eller identitetskort, samt för identifiering av offer för olycka eller brott, om offrets identitet inte har kunnat utredas på något annat sätt. 

Avtrycken som lagrats på identitetskortets chipp får endast användas för identifiering av identitetskortets innehavare och för säkerställande av dokumentets äkthet. Fingeravtryck som har tagits på en brottsplats får inte jämföras med avtryck i identitetskortsregistret, i syfte att identifiera den misstänkta. Fingeravtrycksuppgifterna får endast hanteras av polisen, andra myndigheter som utfärdar pass, gränsbevakningsmyndigheterna samt under vissa förutsättningar av Tullen.  

När beviljas inte identitetskort

Myndighet som beviljar identitetskort utreder om det finns hinder att få ett identitetskort som man kan resa med. 

Identitetskort kan förvägras enligt lagen om identitetskort om

 • du på sannolika skäl misstänks för brott som kan medföra fängelse i minst ett år och för vilket förundersökningen eller åtalsprövningen inte har slutförts, eller då du står åtalad för ett brott eller är efterlyst för ett brott
 • du har blivit dömd till ovillkorligt fängelsestraff och inte har avtjänat straffet
 • du är värnpliktig och har fyllt 28 år, och du inte har visat att skyldigheten att försvara landet inte utgör hinder för utfärdande av identitetskort. Då kan identitetskort förvägras till slutet av det år som du fyller 30 år.

Identitetskort som man kan resa med utfärdas inte om du har meddelats reseförbud enligt tvångsmedelslagen eller utreseförbud enligt konkurslagen.

Om vanligt identitetskort inte kan beviljas av ovannämnda skäl kan du beviljas ett identitetskort som man inte kan resa med, men som kan användas i ärenden på nätet.