Länkstig

Navigeringsmeny

Sänkning av körkortskategori och särskilda villkor

Sänkning av körkortskategori och särskilda villkor

Polisen kan ändra din körkortsklass till en lägre, om du inte längre uppfyller kraven för körrättsklassen.

Din körrätt kan ändras så att den motsvarar körrätten för det fordon i den kategori för vilket du uppfyller villkoren för beviljande av körkortstillstånd och körkort. Om du till exempel inte uppfyller synkraven för körkort i grupp 2 (t.ex. lastbil), men uppfyller synkraven för körkort i grupp 1 (t.ex. personbil), kan polisen sänka din körrätt till grupp 1. 

När din körkortsklass ändras, lämna in ditt körkort till polisen och ansök om ett körkort som motsvarar den nya kategorin vid Ajovarmas servicepunkt eller i Transport- och kommunikationsverket Traficoms nättjänst. Polisen kan ge dig ett temporärt körkort om inget annat körkort lämnas ut.

Din körrätt återställs om du till exempel genom ett läkarutlåtande visar att du på nytt uppfyller förutsättningarna för körrätten. Polisen återlämnar ditt körkort som motsvarar körrätten.

Särskilda villkor som fogas till körkortet

Särskilda villkor och begränsningar kan fogas till körkortet. Dessa kan till exempel vara krav på att du måste använda glasögon eller andra hjälpmedel då du kör. 

Villkoren och begränsningarna anges med siffror på körkortets baksida. Polisen kan ändra villkoren och begränsningarna som fogats till körkortet, om det finns anledning till det. 

 

Ansök om körkort vid

Körkortslagen i 386/2011 i Finlex, körkortskategorierna finns i det andra kapitlet.

Ajokorttiluokan alentaminen kuva sv

Poliisi keltaisessa huomioliivissä tarkkailee tieliikennettä poliisimaijan edessä seisoen