Länkstig

Navigeringsmeny

Tjänstekläderna är ett av polisens mest synliga kännetecken

Tjänstekläderna är ett av polisens mest synliga kännetecken

Polisen använder fält-, skydds- och specialklädsel vid utomhusarbete och tjänstgöringskläder vid inomhusarbete. I fältklädsel ingår bland annat overaller. Skydds- och specialkläder är exempelvis reflexvästar, regnkläder samt motorcykelpolisernas kläder. Skjortor och raka byxor hör till tjänstekläderna. En del poliser arbetar också i civilkläder. 

Besöksklädsel används i samband med representationsuppgifter och festklädsel på bl.a. bröllop eller självständighetsdagen. 

Det är bara en polis som får använda polisens uniform eller tjänstedräkt. Ingen annan har rätt att använda kläder eller plagg som på ett vilseledande sätt liknar polisens tjänsteuniform eller tjänstedräkt. Det är också förbjudet att använda polisens emblem eller ett märke som liknar det. Om du uppträder i föregiven egenskap av polis kan du göra dig skyldig till usurpation av tjänstemannabefogenhet. 

Med polischefens tillstånd får man använda polisens tjänsteuniform i en teaterpjäs eller vid annat liknande tillfälle.

Tjänsteklädernas historia

Polismyndigheterna har använt uniformer ända sedan autonomitiden. Uniformernas utseende och gradbeteckningarna som visade tjänsteställningen föreskrevs även då genom förordningar. Den första egentliga uniformen som formgavs för polisen togs i bruk vid Helsingfors polisinrättning 1861. Modellen för klädesdräkten följde den västeuropeiska stilen under 1800-talet. Under den s.k. förtryckstiden i början av 1900-talet användes även en förryskad modell med påsbyxor och en knapplös rock.

När Finland blev självständigt formgav konstnär Jorma Gallen-Kallela 1918 den första uniformsmodellen som endast var avsedd för stadspoliser. En mörkblå uniform med ståkrage togs i bruk i hela landet 1923. Modellen kvarstod med vissa ändringar och tillägg fram till 1951 då polisen fick en modernare uniform med öppen krage. 

Förordningar om uniformen

Bestämmelser om polisens tjänstekläder finns i inrikesministeriets förordning om polisens uniform. 

Kenttäpartio pukeutuneena poliisin haalariin ja varustevyöhön. Partio kävelee eteenpäin autolta.
Poliisi pukeutuneena palvelusvaatteisiin. Yllä kauluspaita ja kaulassa virkamerkkikotelo.

Poliisi pukeutuneena palvelusvaatteisiin. Yllä kauluspaita ja kaulassa virkamerkkikotelo.

Polisens tjänstemärke

Polisens tjänstemärke

Varje polis som är i tjänst har ett tjänstemärke. 

En polis på tjänsteuppdrag måste alltid vid behov berätta att han är polis. Dessutom ska polisen på begäran visa upp tjänstemärket om det inte äventyrar hans uppdrag. 

De tjänstemärken som används av säkerhetsmyndigheterna förnyades i december 2018. Eftersom alla tjänstemärken inte förnyas samtidigt används två sorters tjänstemärken parallellt fram till slutet av 2023.

I sitt fodral har polisen ofta ett emblem av metall som påminner om polisens ärmsköld. Emblemet av metall ersätter dock inte tjänstemärket utan dess syfte är endast att göra det snabbare och lättare att identifiera polismannen. Emblemets användning är inte obligatorisk, utan polisen kan skaffa sig det om ha önskar det. 

Polisens tjänstemärke.

Polisens tjänstemärke.

Polisens tjänstemärke.

Fodral har polisen ofta ett emblem.