Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Trafiksäkerhetscentralen

Det viktigaste målet för Polisens trafiksäkerhetscentral är att förbättra trafiksäkerheten. Trafiksäkerhetscentralen behandlar årligen omkring 600 000 fall som uppdagats genom automatisk trafikövervakning. Fotografierna från polisens automatiska trafikövervakning överförs trådlöst från de fasta övervakningspunkterna till Polisens trafiksäkerhetscentral på Malm i Helsingfors. Ur fotografiet som anordningen tagit framgår fordonet, registernumret, föraren och fotografiets identifieringsuppgifter.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Viljatie 2, 00700 HELSINGFORS
Endast ärenden som gäller automatisk övervakning: anmärkning, ordningsbot, straffanspråk, motsättningar.

Postadress

PB 11, 00241 HELSINGFORS

Öppettider

Telefonnummer

 • Växeln
  0295 470 011
 • Automatisk övervakning, avgift för trafikförseelse och rättelseyrkanden
  0295 417 917
  mån–fre 9.00–15.00

E-postadresser

 • Automatisk övervakning, avgift för trafikförseelse och rättelseyrkanden
  [email protected]