Länkstig

Navigeringsmeny

Uratarina Veera Parikka sv

Via praktik till Polisstyrelsen

Projektkoordinator Veera Parikka
Polisstyrelsen, Polisens informationsteknologicentral
Ekonomie magister med huvudämnet systemvetenska

Jag har alltid grubblat på vad jag ska bli när jag växer upp. Jag blir lätt intresserad av nya saker, så det har varit svårt för mig att hitta ett rätt jobb eller område som jag skulle känna att är mitt. Även mina studier är ett bevis på detta, dem inledde jag vid Åbo universitet med att läsa franska. Men via några omvägar hamnade jag på handelshögskolan för att läsa informationssystemvetenskap och informationsteknologi. Genom studierna tändes gnistan för IT-branschen.

Jag hade gjort min kandidatuppsats om informationssäkerhet och Polisstyrelsen sökte en praktikant för informationssäkerhetsuppgifter för sommaren 2020. Jag hade inte tidigare tänkt på att jobba inom statsförvaltningen, och Polisstyrelsen kändes till en början som en verkligt främmande men desto intressantare praktikplats. Jag sökte jobbet, och det tog inte lång tid innan organisationen som känts främmande för mig kändes som min egen. Efter min högskolepraktik stannade jag kvar för att arbeta med uppgifter relaterade till informationssäkerhet ända till sommaren 2021. Efter ungefär ett år bytte jag jobb och tog en sväng utanför Polisstyrelsen.

Jag slutförde mina studier under den tid som jag arbetade på annat ställe. Det var då jag började fundera riktigt på allvar vad det är jag vill göra nu när jag är vuxen.  Positiva erfarenheter av Polisstyrelsen ledde till att jag sökte jobb vid polisens informationsteknologicentrum, där jag nu arbetar. Mera precis hör jag till jag en grupp som heter ICT-projekt, som består av olika projektexperter: projektledare och samordnare. Gruppen ICT-projekt arbetar i olika slags IT-projekt som avser att utveckla polisverksamheten. 

En projektkoordinators arbete är mångsidigt

Jag arbetar själv som projektkoordinator i en projekthelhet i anknytning till polisens system för informationsutbyte. I min arbetsbeskrivning ingår till exempel planering och uppföljning av ekonomin för projekt som får EU-finansiering, deltagande i upphandlingar, kommunikation och utveckling av projektadministration och rapportering. För egen del ser jag också till att informationen når fram och att tidtabellerna hålls. Jag har haft möjlighet att själv påverka vilken typ av arbetsuppgifter jag gör i min nuvarande roll. Jag får göra upp en sådan tidtabell för mina arbetsdagar som jag anser vara bäst. Jag gillar att arbetet är självständigt, men det kräver också tidsplanering, initiativrikedom och prioritering.  

Jag är fortfarande relativt ny i gamet, men jag känner att projektvärlden passar mig bra på grund av dess mångsidighet. Bidragande orsaker som upprätthåller arbetsmotivationen är att jag får använda de kunskaper och färdigheter jag lärt mig i skolan och i mina tidigare arbetsuppgifter. Goda möjligheter till distansarbete är också ett stort plus och gör att även vi som bor lite längre bort från Polisstyrelsens verksamhetsställen kan arbeta. Jag har även haft stor nytta av min tidigare arbetslivserfarenhet från Polisstyrelsen även om arbetsuppgifterna skiljer sig från dem jag hade under min praktik. Även om jag nu jobbar på en annan enhet är känslan densamma när jag är här: jag har blivit väldigt väl mottagen, jag uppskattas som medarbetare, och jag känner att jag arbetar med en uppgift som är exakt rätt för mig.