Bara en månad kvar att anmäla skjutvapen som försatts i varaktigt obrukbart skick

Utgivningsdatum 18.6.2024 9.00
Nyhet

Alla skjutvapen som försatts i varaktigt obrukbart skick ska enligt skjutvapenlagen anmälas till polisen före den 15 juli 2024. Anmälningsskyldigheten gäller privatpersoner, sammanslutningar, företag, stiftelser och dödsbon. Det är tillrådligt att lämna in en anmälan i tid, eftersom ett vapen som inte har anmälts kan leda till bötesstraff.

Du kan göra en anmälan elektroniskt på poliisi.fi/asiointi. Ange under tilläggsuppgifter i anmälan var och när vapnet har förvärvats. Bifoga en bild av intyget om deaktivering som mottagits i samband med deaktiveringen av vapnet och bilder av vapnet. Formuläret Anmälan av vapen i obrukbart skick eller deaktiverade vapen ger anvisningar om hur behövliga uppgifter ska fyllas i. Polisen kallar vapeninnehavaren till polisstationen för att visa upp vapnet bara om formuläret inte innehåller tillräckligt med uppgifter för registreringen. 


Du kan också lämna in anmälan på en polisstation. Boka tid för ärendehantering i tjänsten poliisi.fi/ajanvaraus och ta med en kopia av intyget om deaktivering och bilder av vapnet. 


Om du har onödiga funktionsdugliga eller deaktiverade skjutvapen kan de överlämnas till polisen.  Ett vapen kan överlåtas utan ersättning till staten eller auktioneras ut.

Nyheter Polisstyrelsen Tillståndtjänst