Länkstig

Navigeringsmeny

KRP kannustaa kehittämään osaamista -Christian Jämsen uratarina -sv

CKP uppmuntrar till kompetensutveckling

Chef för informationshanteringen Christian Jämsén 
Centralkriminalpolisen, centralen mot cyberbrottslighet
Filosofie magister med historia som huvudämne

Min arbetsbild är bred och mångfacetterad. Jag planerar och utvecklar verksamheten vid Centralen mot cyberbrottslighet tillsammans med centralens chef. Det handlar om arbete med inhemska och internationella intressegrupper och centralens kommunikation- och mediesamverkan.

Jag är filosofie magister med historia som huvudämne. Praktisk arbetserfarenhet och personligt intresse gjorde att jag började arbeta med informationssäkerhet och cyberfrågor. Innan jag flyttade över till Centralkriminalpolisen arbetade jag som datasäkerhetschef inom statsförvaltningen. Jag kompletterade min kompetens genom vidareutbildning inom säkerhetsledning, och målet är att härnäst avlägga en magisterexamen i förvaltningsvetenskaper med inriktning på offentligt ledarskap.

Arbetet vid Centralkriminalpolisen har gett mig en bred inblick i arbetet och helt nya utmaningar. Arbetsgivaren uppmuntrar oss att studera och utveckla kompetensen. Jag har lärt mig en hel del nytt om polisarbetet och fått ett vidare perspektiv på cybersäkerheten.

Inom arbetsgemenskapen råder en öppen och accepterande attityd. Jag får ta itu med exceptionella arbetsuppgifter som har stor samhällelig betydelse. Arbetsdagarna som överinspektör är varierande och ibland hektiska, men framför allt lärorika eftersom jag får arbeta med ständigt föränderliga fenomen.