Leverans av identitetskort

Leverans av identitetskort

Identitetskortet levereras i allmänhet till det valda avhämtningsstället inom cirka 8 vardagar. På avhämtningsstället ska du visa försändelsekoden samt legitimera dig. Det är också möjligt att ge fullmakt åt en person som avhämtar kortet.

Kontrollera i god tid före resan att ditt identitetskort är giltigt. Observera att det kan vara flera veckors kö till våra serviceställen för tillstånd i synnerhet sommartid.

Leveranstid: Identitetskortet levereras i allmänhet inom cirka 8 vardagar. Du får påskyndad leverans mot extra avgift.

Varje dokument i sitt eget kuvert: Det färdiga identitetskortet skickas i ett slutet kuvert till det avhämtningsställe som du själv har valt och som drivs av Schenker eller dess underleverantörer. Om du samtidigt ansöker om pass eller identitetskort för dem du är vårdnadshavare för, levereras varje dokument i sitt eget kuvert.

Förvaringstid: Avhämtningsstället förvarar identitetskortet i 14 dygn. En försändelse som inte avhämtats returneras inom ungefär en vecka till polisstationen där du kan hämta den.

Legitimera dig på avhämtningsstället: Om du själv hämtar ditt identitetskort, måste du visa upp försändelsekoden i ankomstmeddelandet samt styrka din identitet med ett pass eller identitetskort som utfärdats av finländska myndigheter. Även ett gammalt pass eller identitetskort duger om giltighetstiden gått ut för mindre än ett år sedan. Det måste ändå gå att identifiera dig från dokumentets foto. Det går inte att legitimera sig med körkortet då man avhämtar ett identitetskort.

Avhämtning av identitetskort som beviljats en person som du är vårdnadshavare för: Du avhämtar identitetskortet för en person du är vårdnadshavare för på samma sätt som du avhämtar ditt eget.

Fullmakt för avhämtare: Du kan ge fullmakt åt en annan person att hämta ditt identitetskort. Då måste avhämtaren ha fullmakt, försändelsekod och giltigt pass eller identitetskort som utfärdats av finländska myndigheter. Det går inte att legitimera sig med körkortet då man avhämtar ett identitetskort.

Personer under 18 år kan inte själva befullmäktiga en annan person att avhämta sitt eget identitetskort. Om man vill att en befullmäktigad ska avhämta en minderårig persons identitetskort, ska vårdnadshavaren göra befullmäktigandet (fullmakt). Vårdnadshavaren till en minderårig person kan dock avhämta identitetskortet utan fullmakt.

Ladda ned en fullmakt här

Henkilökortin toimitus haitari sv

Henkilökortin toimitus toinen leipäteksti sv

Påskyndad leverans

Du kan få påskyndad leverans mot extra avgift, om våra kvoter tillåter det.

Dagskvot: Snabb- och expressleveranser har en riksomfattande dagskvot. Kvoterna kan ibland vara fulla, i synnerhet under sommaren.

Observera vid ansökningar på nätet: Om du ansöker på nätet kan du få ett meddelande om att du måste besöka polisstationen för att identifiera dig. Då kan du inte välja påskyndad leverans i din ansökan på nätet. Du kan dock ändra leveranstiden till en snabbare när du kommer till servicestället. Då debiterar vi prisskillnaden mellan normal och påskyndad leverans.

Leveranstider

I leveranstiden ingår tiden för handläggning, tillverkning av identitetskortet samt leverans.

 • Normal leverans tar cirka 8 vardagar.
 • En snabbleverans tar 2–4 vardagar. Beställningsdagen räknas inte med i leveranstiden
 • En expressleverans tar 0–2 vardagar, om kvoten för express-identitetskort för dagen du gör din beställning ännu inte är fylld.
 • Temporärt identitetskort får du med dig genast, men det beviljas bara av särskilt vägande skäl.

Meddelande om avhämtning

Du får ett meddelande när ditt identitetskort kan avhämtas.

Alternativa meddelanden: Du väljer själv om meddelandet ska skickas som textmeddelande (sms), e-post eller brev. Meddelandet innehåller en kod och avhämtningsställets adress. Be att meddelandet skickas både per sms och e-post, om det är möjligt. Då är chansen större för att du får den nödvändiga informationen även om det ena meddelandet inte kommer fram.

Försändelsekod: Förvara försändelsekoden omsorgsfullt. Identitetskortet överlämnas inte utan denna kod.

Henkilökortin toimitus haitari2 sv

Henkilökortin toimitus kolmas leipäteksti sv

Tilläggsuppgifter om snabbidentitetskort

Snabbidentitetskortet är ett vanligt identitetskort som levereras snabbare än normalt. Antalet snabbleveranser per dag är begränsat.

Leveranstid: Om du lämnar in ansökan om snabbidentitetskort på nätet senast kl. 9 på en vardag kan det färdiga identitetskortet hämtas senast den andra vardagen efter beställningsdagen, förutsatt att det maximala antalet snabbidentitetskort som levereras inte har nåtts. Om du lämnar in ansökan på polisstationen eller om den elektroniska ansökan kräver ett identifieringsbesök ska ansökan lämnas in senast kl. 11. Om du lämnar in ansökan efter den utsatta tiden och snabbidentitetskortkvoten för följande dag redan har uppfyllts kan det färdiga identitetskortet hämtas senast den fjärde vardagen efter beställningsdagen.

Ansökningar behandlas endast på vardagar.

Ansök om snabbidentitetskort på nätet: Om du gör din ansökan på nätet och systemet meddelar att det krävs ett identifieringsbesök, kan du endast välja normal leveranstid för identitetskortet. Du kan emellertid byta leveranstiden till en snabbare när du besöker polisstationen. Då betalar du prisskillnaden mellan normal och påskyndad leverans.

Observera: Ett temporärt identitetskort är inte det samma som ett snabbidentitetskort. Ett temporärt identitetskort specificeras på polisstationen och utfärdas endast av särskilt vägande skäl. Det ger inte rätt att resa. Ett snabbidentitetskort är i alla avseenden likadant som ett identitetskort med normal leveranstid.

Tilläggsuppgifter om expressidentitetskort

Expressidentitetskort är ett vanligt identitetskort som levereras med expresshastighet. Antalet expressleveranser per dag är begränsat.

Leveranstid till avhämtningsplatser i huvudstadsregionen (Helsinki och Vantaa): Om du lämnar in din ansökan om expressidentitetskort på nätet senast kl. 9 på en vardag, kan det färdiga identitetskortet avhämtas samma eftermiddag kl. 16, om det finns utrymme i kvoten för expressidentitetskort samma dag. Om du gör din ansökan på polisstationen eller om din ansökan på nätet kräver ett identifieringsbesök, är tidsgränsen kl. 11. Om du lämnar in din ansökan senare eller om det finns utrymme först i nästa dags kvot, kan du hämta det färdiga identitetskortet nästa vardag kl. 16. 

Leveranstid till avhämtningsplatser utanför huvudstadsregionen: Om du lämnar in din ansökan om expressidentitetskort på nätet senast kl. 9 på en vardag, kan det färdiga identitetskortet avhämtas nästa dag kl. 12, om det finns utrymme i kvoten för expressidentitetskort samma dag. Om du gör din ansökan på polisstationen eller om din ansökan på nätet kräver ett identifieringsbesök, är tidsgränsen kl. 11. Om du lämnar in din ansökan senare eller om det finns utrymme först i nästa dags kvot, kan du hämta det färdiga identitetskortet på den andra vardagen kl. 12. 

Ansökningar behandlas enbart på vardagar.

Avhämtningsplatser: Du kan ansöka om expressidentitetskort på vilken polisstation som helst, men det färdiga identitetskortet levereras endast till vissa avhämtningsplatser i dessa städer: Helsinki, Vantaa, Kouvola, Lahti, Tampere, Turku, Kuopio, Vaasa, Oulu ja Rovaniemi.

Ta med detta till avhämtningsstället

Försändelsekod: När du hämtar identitetskortet ska du legitimera dig och ge försändelsekoden. Du kan visa försändelsekoden till exempel på mobiltelefonen, en utskrift av ankomstmeddelandet eller en lapp som du skrivit för hand.

Legitimation: Bestyrk din identitet med ett giltigt pass eller identitetskort som utfärdats av finländska myndigheter. Om du inte har ett sådant, kan ett finländskt pass eller identitetskort som gått ut för högst ett år sedan också användas, om inte annat anges.

Det pass eller identitetskort som du lägger fram måste i alla fall vara sådant att du lätt kan identifieras från fotot.

Det går inte att legitimera sig med körkortet då man avhämtar ett identitetskort.

Fullmakt till en annan person

Fullmakt: Du kan också ge en annan person fullmakt att hämta ut ditt identitetskort. Då måste du ge personen en skriftlig, personlig fullmakt. Observera att en avhämtare med fullmakt endast kan styrka sin identitet med ett giltigt pass eller identitetskort som utfärdats av finländska myndigheter.

Personer under 18 år kan inte själva befullmäktiga en annan person att avhämta sitt eget identitetskort. Om man vill att en befullmäktigad ska avhämta en minderårig persons identitetskort, ska vårdnadshavaren göra befullmäktigandet (fullmakt). Vårdnadshavaren till en minderårig person kan dock avhämta identitetskortet utan fullmakt.

Jag har varken pass eller identitetskort, och jag vill inte ge fullmakt till någon. Hur gör jag?

Om du inte har ett pass eller identitetskort som krävs då du hämtar passet, och du inte vill ge en annan person fullmakt att hämta identitetskortet åt dig, kan du undantagsvis hämta ditt identitetskort på polisstationen. Du kan komma överens om detta separat på polisstationen.
Vår nättjänst kontrollerar i våra register om du har ett pass eller identitetskort som behövs vid avhämtning. Om du inte har sådana, kan du välja polisstationen som avhämtningsställe.

Kontrollera skicket och uppgifterna på ditt identitetskort

Du får ett följebrev med ditt nya identitetskort där det finns anvisningar för hur du granskar passets skick och uppgifterna i det. Läs noggrant igenom anvisningarna.

När du får ditt identitetskort, kom ihåg att kontrollera

 • att kortet är oskadat.
 • att personuppgifterna är korrekta och fullständiga:fullständigt namn, nationalitet, födelsedatum, kön, slutdelen av personbeteckningen och födelseort. På identitetskort för utlänning står det XXX i fältet för medborgare.
 • underskrift: skrivkunniga ger sin namnteckning. Namnteckningen för en icke skrivkunnig (främst barn) har ersatts med ett streck.
 • att identitetskortets uppgifter är korrekta: identitetskortets typ, land, kortnummer, datum för utfärdande, sista giltighetsdag och den utfärdande myndighetens namn framgår av kortet.
 • foto: inget avvikande syns på fotot.

Om du vill kan du besöka en polisstation för att kontrollera funktionen och innehållet i identitetskortets chip.

Om du upptäcker fel eller brister i identitetskortet ska du visa det på en polisstation. Om man konstaterar att felet beror på tillverkaren av identitetskortet eller den myndighet som utfärdat identitetskortet, får du ett nytt identitetskort utan kostnad.

Kom ihåg att du endast kan resa med ett pass som är i bra skick och med felfritt innehåll.

Makulera och gör dig av med ditt gamla identitetskort

Du får ett följebrev med ditt nya identitetskort med anvisningar om hur du makulerar och gör dig av med ditt gamla identitetskort. Läs noggrant igenom anvisningarna.

När du tar emot ditt nya identitetskort annulleras ditt tidigare identitetskort automatiskt. Ett identitetskort som annullerats duger inte som resedokument, även om giltighetstiden ännu inte har gått ut.

Makulera ditt gamla identitetskort om du vill

 • genom att klippa bort ett hörn på identitetskortet.
 • genom att klippa sönder chipet: Om du inte behöver det gamla identitetskortet för behandling av krypterade filer, klipp isär även chipet.

För ditt rättsskydd är det mycket viktigt att makulera ditt gamla identitetskort. Om ditt gamla identitetskort hamnar i fel händer kan din identitet användas för kriminella syften. Det allra säkraste är att makulera identitetskortet på det sätt som beskrivs ovan och att dessutom helt och hållet förstöra identitetskortets delar. 

Om du vill kan du också lämna in ditt gamla identitetskort till polisen. Schenker eller dess underleverantörer tar inte emot gamla identitetskort.

Henkilökortin toimitus infoboksi sv

Leveranstid

Identitetskortet levereras i allmänhet inom 8 vardagar. Du får påskyndad leverans mot extra avgift.