Länkstig

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Polisstyrelsen

Polisstyrelsens uppgift är att planera, leda, utveckla och övervaka polisverksamheten och dess stödfunktioner. Den ansvarar dessutom för att tillgången av tjänster på olika håll i landet är rättvis, för samarbetet mellan polisenheterna samt ansvarar för polisenheternas resultatstyrning. Polisöverdirektören leder, utvecklar och övervakar verksamheten inom Polisstyrelsen och polisens förvaltningsområde.

Polisstyrelsens registratorskontor betjänar besökande kunder i Juli från mån–fre mellan 9.00–15.00. Om ärendet kräver betjäning mellan 8.00–9.00 eller 15.00–16.15 bör man förhandsboka en tid. Dokumentsändningar och ärenden som sköts per telefon eller e-post behandlas mellan 8.00 och 16.15. Vi rekommenderar att ni sköter ert ärende per telefon eller e-post.
poliisi-partioi-siikalatvalla-2020.jpg

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

Postadress

PB 1000 (Bergmansvägen 3), 02151 ESBO

E-faktureringsadress

 • E-faktureringsadress/EDI-kod
  003722886666801
 • Förmedlarkod (OpusCapita)
  E204503
 • FO-nummer
  2288666-6
 • Momsregistreringsnummer
  FI22886666

Polisen accepterar endast e-fakturor som uppfyller europeiska standarder.

Telefonnummer

 • Växel
  0295 480 181

E-postadresser

Innehållspublicerare

Nyheter