Polisens trafiksäkerhetscentral

Polisens trafiksäkerhetscentral

Fotografierna från polisens automatiska trafikövervakning överförs trådlöst från de fasta övervakningspunkterna till Polisens trafiksäkerhetscentral på Malmen i Helsingfors. Ur fotografiet som anordningen tagit framgår fordonet, registernumret, föraren och fotografiets identifieringsuppgifter.

Trafiksäkerhetscentralen leds av Polisstyrelsen, men hör administrativt till polisinrättningen i Helsingfors. Det viktigaste målet för Polisens trafiksäkerhetscentral är att förbättra trafiksäkerheten. Trafiksäkerhetscentralen behandlar årligen omkring 600 000 fall som uppdagats genom automatisk trafikövervakning.

Frågor? 

Du hittar svar på vanliga frågor på vår sida Vanliga frågor. Vår telefontjänst har också en meny och ett antal inspelningar som kan ge svar på vanliga frågor. Om du inte hittade det svar du söker, välj nummer fem då du ringer, så kopplas samtalet vidare till kundtjänsten.

Om du har fått ett meddelande om en förseelse som fotograferats av en automatisk trafikövervakningsanordning eller om du vill begära omprövning av ett beslut om trafikförseelseavgift som du har fått, kan du sköta ärendet i polisens nättjänst.

Liikenneturvallisuus- ja valvonta- UKK haitarin otsikko

Vanliga frågor som gäller automatisk trafikövervakning

Liikenneturvallisuus ja valvonta - UKK haitari sv