Polisens trafiksäkerhetscentral

Polisens trafiksäkerhetscentral

Fotografierna från polisens automatiska trafikövervakning överförs trådlöst från de fasta övervakningspunkterna till Polisens trafiksäkerhetscentral i Helsingfors. Ur fotografiet som anordningen tagit framgår fordonet, registernumret, föraren och fotografiets identifieringsuppgifter.

Trafiksäkerhetscentralen leds av Polisstyrelsen, men hör administrativt till polisinrättningen i Helsingfors. Det viktigaste målet för Polisens trafiksäkerhetscentral är att förbättra trafiksäkerheten. Trafiksäkerhetscentralen behandlar årligen omkring 150 000 trafikförseelser och trafikbrott som har upptäckts vid automatisk trafikövervakning. Utöver ärenden som angår automatisk trafikövervakning behandlar Trafiksäkerhetscentralen alla omprövningsbegäran som gäller avgifter för trafikförseelse som har påförts av polisinrättningen i Helsingfors. 

Nättjänst

Om du har fått ett meddelande om trafikförseelse som fotograferats med polisens trafikövervakningsapparatur eller om du vill begära omprövning av ett beslut om avgift för trafikförseelse som du har fått, kan du sköta ärendet i polisens nättjänst.

Kontaktuppgifter

Endast ärenden som gäller automatisk trafikövervakning. 

Postadress: PB 11, 00241 HELSINGFORS
Besöksadress till 17.6.2023: Spannmålsvägen 2, 00700 Helsingfors
Besöksadress från 27.6.2023: Böletået 11, 00240 Helsingfors

Vår delgivningspunkt i Malm är öppen mån.–lör. kl. 10.30–13.00 till 17.6.2023. I Böle kan man uträtta sina ärenden personligt från 27.6.2023 mån.–lör. kl. 8–16. Anmäla dig hos väktaren och berätta att du har ärenden med Trafiksäkerhetscentralen. Om du kommer på lördag då polishuset är stängt, ring till numret på dörren och vi hämtar dig från ingången.

Telefon: 0295 417 917 (mån.–fre. kl. 9–15)
E-post: automaattivalvonta@poliisi.fi

Du kan också skicka dina e-postmeddelanden i krypterad form.

Om du inte hittar svaret på din fråga på våra sidor kan du ringa eller skicka oss e post.

Liikenneturvallisuus- ja valvonta- UKK haitarin otsikko

Vanliga frågor som gäller automatisk trafikövervakning

Liikenneturvallisuus ja valvonta - UKK haitari sv