Polisens trafiksäkerhetscentral

Polisens trafiksäkerhetscentral

Fotografierna från polisens automatiska trafikövervakning överförs trådlöst från de fasta övervakningspunkterna till Polisens trafiksäkerhetscentral på Malmen i Helsingfors. Ur fotografiet som anordningen tagit framgår fordonet, registernumret, föraren och fotografiets identifieringsuppgifter.

Trafiksäkerhetscentralen leds av Polisstyrelsen, men hör administrativt till polisinrättningen i Helsingfors. Det viktigaste målet för Polisens trafiksäkerhetscentral är att förbättra trafiksäkerheten. Trafiksäkerhetscentralen behandlar årligen omkring 600 000 fall som uppdagats genom automatisk trafikövervakning.

Nättjänst

Om du har fått ett meddelande om trafikförseelse som fotograferats med polisens trafikövervakningsapparatur eller om du vill begära omprövning av ett beslut om avgift för trafikförseelse som du har fått, kan du sköta ärendet i polisens nättjänst.

Kontaktuppgifter

Endast ärenden som gäller automatisk trafikövervakning. 

Postadress: PB 11, 00241 Helsingfors
Besöksadress: Spannmålsvägen 2, 00700 Helsingfors
Vår delgivningspunkt är öppen mån–lör kl. 10.30–13.00.

Telefon: 0295 417 917 (mån–fre kl. 9–15)
E-post: automaattivalvonta@poliisi.fi  
Du kan också skicka dina e-postmeddelanden i krypterad form.

Om du inte hittar svaret på din fråga på våra sidor kan du ringa eller skicka oss e-post."

Liikenneturvallisuus- ja valvonta- UKK haitarin otsikko

Vanliga frågor som gäller automatisk trafikövervakning

Liikenneturvallisuus ja valvonta - UKK haitari sv