Länkstig

Bloggar

Bloggar

Bedragare vill ha dina pengar

Publiceringsdatum 11.10.2022 14.30 Blogg

Utgående från de anmälningar som lämnades till polisen under det första halvåret 2022 var vinningen från brott för några av de mest grova it-relaterade bedrägeriernas gärningssätt omkring 13 miljoner euro. Detta är dock bara toppen av isberget eftersom alla de som blivit offer för bedrägeri inte anmäler det till polisen. I den här typens bedrägerier försöker brottslingarna huvudsakligen komma över pengar. Brottslingarna försöker få pengar antingen så att offret självt skickar pengar till bedragarna eller så att de får t.ex. offrets nätbankskoder, som sedan används för att tömma kontot.

Polisen och andra myndigheter informerar om aktuella bedrägerifenomen, men brottslingarna hittar hela tiden på nya och trovärdigare sätt att lura folk. Därför är det viktigt att förstå att bedrägerierna i det stora hela alltid följer samma mönster: bedragaren tar kontakt, får dig att tro att det är bråttom och försöker få dig att antingen ge dina personuppgifter, ladda ner ett fjärrstyrningsprogram i din mobil eller surfplatta eller klicka på en bedrägerilänk.  Bedragarna försöker skapa en känsla av brådska för att få dig att fatta oförsiktiga beslut. Avsikten med allt detta är att orsaka dig ekonomisk skada.

Ska man alltså misstänka allt och alla?

En sund misstänktsamhet skyddar dig mot bedrägerier och därför lönar det sig att vara på alerten beträffande länkar, inmatning av bankkoder och då någon försöker få kontakt med dig. Offren kontaktas ofta med olika slags meddelanden: e-post, sms, telefon eller nätreklamer. Om du får en länk med ett sms, logga inte in någonstans med länken. Logga alltid in i din bank eller postens tjänster via en applikation eller företagets officiella webbsidan.

Förhåll dig alltså alltid avvaktande om någon ber dig skicka eller ge någon slags uppgifter, också sådana uppgifter som verkar oförargliga.   Var särskilt på din vakt om du ombeds logga in dig i en tjänst med dina nätbankskoder. Om en brottsling till exempel har lyckats bryta sig in i en av dina kompisars Facebookprofil kan hen skicka meddelande till dig via Facebook och be att få ditt telefonnummer eller skicka en länk. Då kan det vara svårt att se att det är fråga om ett bedrägeri efter som du ju "känner" den som tar kontakt.

Tänk också på att det är tämligen lätt att förfalska avsändaren för ett meddelande och du kan därför inte lita endast på att ett sms eller ett e-brev verkar komma från din bank. Om du misstänker att någon försöker lura dig, lönar det sig alltid att be om en annan människas åsikt, till exempel en familjemedlem. Dessutom finns det många organisationer som erbjuder dem som behöver det, hjälp med förbättring av den digitala kompetensen och använding av digitala tjänster och de hjälper säkert gärna om du inte är säker på om det är fråga om bedrägeri eller inte.

Med ett nytt projekt bekämpar polisen bedrägeribrottslighet tillsammans med sina samarbetspartner

Polisen har ett pågående projekt, finansierat av Inrikesministeriet, för att förhindra it-relaterad bedrägeribrottslighet mot äldre människor. Syftet med projektet är att öka särskilt äldre människors kännedom om it-relaterade bedrägerier och hur man kan skydda sig mot sådana. Avsikten är att var och en ska kunna identifiera bedrägeriförsök i förväg och därigenom förhindra bedrägeribrottslighet.  Vem som helst kan falla offer för ett bedrägeri, men projektet inriktas på särskilt äldre människor och människor i svagare ställning, eftersom vinningen från brott för deras del ökar och de ekonomiska förlusterna är större.  Deras svagare ställning kan också bero på bristerna i datatekniskt kunnande.

Trots att finländare årligen förlorar stora summor på den här typens bedrägerier, lönar det sig inte att sluta använda internet, smartmobiler eller surfplattor bara därför att det finns en potentiellt risk att bli offer för ett bedrägeribrott.  Genom att använda digitala tjänster ökar kunnandet om dem och användaren lär sig datasäker användning och blir bättre på att identifiera bedrägeriförsök.

Dessutom behövs samarbete mellan olika aktörer eftersom polisen inte ensam kan lösa samtliga bedrägerirelaterade problem. Särskilt banker och teleoperatörer har en viktig roll då det gäller att förhindra bedrägerier. Till exempel har Helpdesk-bedrägerierna upphört nästan helt och hållet tack vare samarbetet mellan myndigheter och teleoperatörer. Ett helpdesk-bedrägeri är ett bedrägeri där en bedragare, som säger sig jobba på exempelvis Microsofts tekniska stöd, ringer och får offret att ladda ner ett fjärrstyrningsprogram i t.ex. hens mobiltelefon eller surfplatta eller att identifiera sig med sina nätbankskoder.

Olyckan var framme, vad kan jag göra?

Då ett bedrägeri har inträffat är det viktigt att agera snabbt. Om du märker att skadan är skedd och du klickat på en skadling länk eller gett dina uppgifter till en bedragare, gäller det att inte bli lamslagen. Tag omedelbart kontakt med din bank eftersom banken kan lyckas hinna stoppa transaktionen. Det lönar sig att i sin telefon spara telefonnumret till den egna bankens spärrtjänst. Då behöver du inte i den här typens situationer först leta efter telefonnumret. Underrätta först din bank om det som hänt, brottsanmäl saken först efter det. För att polisen ska komma åt bedrägerifenomen är det viktigt att brotten polisanmäls. Även bedrägeriförsök kan anmälas till polisen. Du kan förhindra identitetsstölder med dina personuppgifter genom att ta ett frivilligt kreditförbud som beviljas av två företag: Suomen Asiakastieto Oy och Bisnode Finland Oy.

Slutligen, du behöver inte skämmas om du blir offer för ett bedrägeri. Gärningsmännen är ofta professionella, sannolikt är du inte det enda offret.  Vem som helst kan bli offer för ett bedrägeri. Brottsofferjouren erbjuder samtalshjälp om du behöver sådan hjälp.

Stöd för dem som blivit offer för bedrägeri:

  • Elektronisk brottsanmälan till polisen kan göras på adressen: https://asiointi.poliisi.fi/yksityis/rikos
  • Brottsofferjouren erbjuder råd och psykiskt stöd för offer för it-brott på adressen https://www.riku.fi/sv/

Ytterligare information om saken:

  • https://tietovuotoapu.fi/sv

Den här bloggtexten har skrivits av den inspektör som på Centralkriminalpolisen koordinerar förhindrandet av bedrägeribrottslighet som riktas mot äldre personer. Projektet finansieras av Inrikesministeriet, i arbetet deltar Centralkriminalpolisen, Polisstyrelsen och Inrikesministeriet.

Bloggen publiceras som en del av Europeiska unionens cybersäkerhetsmånad (Cyber Security Month).

Polisens logo.

Centralkriminalpolisen sv