Länkstig

Bloggar

Bloggar

Hakukoneet poliisin työkaluna nuorten kyberrikollisuuden ehkäisyssä

Sari Latomaa Viivi Lehtinen Publiceringsdatum 8.3.2024 10.14 Blogg

Suomen poliisi tekee aktiivisesti työtä nuorten kyberrikollisuuden ennalta estämiseksi, ja on viime vuosina käyttänyt esimerkiksi Google Ads -alustaa työkaluna varoittaakseen nuoria kyberrikosten laittomuudesta ja seurauksista. Kyberrikollisuuden torjunta ei ole kuitenkaan yksin poliisin asia, vaan torjumiseen tarvitaan toimia myös teknologian alalla.

Kyberrikollisuudesta on muodostunut maailmanlaajuinen uhka, jolla voidaan aiheuttaa mittavaa vahinkoa paitsi yksilöille ja yrityksille myös horjuttaa koko yhteiskunnan vakautta. Kansainvälisissä verkkorikostilastoissa nuoret ovat yliedustettuina, ja viimeaikaisen nuorille suunnatun verkkorikollisuutta kartoittavan kyselytutkimuksen mukaan laiton verkkokäyttäytyminen on nuorten keskuudessa yleistä. Nykypäivänä verkkorikosten, kuten palvelunestohyökkäysten, tekemiseen tarvittavia työkaluja ja ohjeita on helposti lasten ja nuorten saatavilla myös Googlen kaltaisten isojen hakukonepalveluiden kautta. Hakukoneet myös ehdottavat hakutuloksina rikollisia työkaluja tarjoavia tahoja ilman varoitusta verkkorikosten tekemisen laittomuudesta tai haitallisista seurauksista.

Poliisi etsii jatkuvasti keinoja ennalta estää tehokkaammin nuorison tietoverkkorikollisuutta. Ennalta estävä työ kuitenkin vaatii uusia välineitä tavoittaakseen mahdolliset tekijät. Verkkointerventioilla pyritään suoraan verkkoympäristössä tavoittamaan nuoret, jotka ovat riskissä ajautua tekemään kyberrikollisia tekoja. Interventiot ovat paitsi osa ennalta estävän toiminnan kehittämistä myös osa kansainvälistä yhteistyötä. 

Google Ads -kampanjoista hyviä tuloksia Suomessa ja maailmalla

Keskusrikospoliisi on vuosina 2021–2023 osallistunut kahteen kansainväliseen ennalta estävään Google Ads -kampanjaan tavoitellen nuoria, jotka etsivät Google-hakukoneesta kyberrikollisuuteen liittyviä termejä kategorioissa palvelunestohyökkäykset (Distributed Denial of Service, DDoS), laiton hakkerointi ja haittaohjelmat (Remote Access Trojans, RAT). Kampanjoiden kohderyhmänä olivat 12–25-vuotiaat nuoret, jotka toimintansa ja kiinnostuksensa puolesta ovat riskissä ajautua tekemään verkkorikoksia. Ensimmäistä kampanjaa kokeiltiin myös Bing ja DuckDuckGo -hakukoneissa. Toisessa kampanjassa keskityttiin erityisesti palvelunestohyökkäyksiin kohdistuviin hakuihin Googlessa. Suomessa kampanjan toteutti Euroopan Unionin osarahoittama Keskusrikospoliisin Cybercrime Exit -hanke, jossa pilotoidaan, koulutetaan ja kehitetään menetelmiä nuorten kyberrikoskierteen katkaisuun.

Google Ads -kampanjassa kyberrikollisuuteen liittyviä hakuja tekeviin hakukonepalvelun käyttäjiin kohdistettiin poliisin varoitusviesti, jolla haluttiin muistuttaa palvelunestohyökkäysten, tietomurtojen ja haittaohjelmien käytön olevan laitonta sekä ohjata poliisin kampanjasivulle tutustumaan lisätietoihin. Kampanjoiden tavoitteena oli osoittaa nuorille laillisen ja laittoman toiminnan rajat sekä kertoa kyberrikosten seurauksista. Lisäksi kampanjalla pyrittiin tarjoamaan nuorille tietoa, miten omia kykyjä voi kehittää laillisin keinoin.

Keskusrikospoliisin järjestämät kampanjat keräsivät muutaman kuukauden aikana yhteensä yli 58 000 näyttökertaa ja noin 3000 vierailua poliisin sivustolla. Kansainvälisesti kampanjat keräsivät yli 566 000 näyttökertaa ja 29 000 klikkausta. Suomen kampanjat tavoittivat osallistujamaista parhaiten tavoitellun kohderyhmän. Kampanjoihin osallistuivat Suomen lisäksi muun muassa Hollanti ja Portugali.


IT-alan toimijoiden panosta tarvitaan

Kampanjan tulokset osoittavat, että myös suomalaiset käyttäjät hakevat aktiivisesti kyberrikollisuuteen liittyviä termejä Googlen hakukoneesta. Poliisin näkökulmasta Google Ads onkin osoittautunut olennaiseksi tavaksi jakaa tietoa ja tukea informoitujen valintojen tekemistä verkkoympäristössä, jossa ohjaus laillisen ja laittoman toiminnan pariin loistaa poissaolollaan. Verkkorikoksien tutkinta on usein hyvin pitkäkestoista ja erityisosaamista vaativaa. Kustannustehokkain ja vaivattomin tapa ehkäistä rikoskierre on pysäyttää se mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ennen kuin toiminnasta koituvat vahingot kasvavat hallitsemattomiksi.

Verkkorikollisuuden kasvun myötä ennalta estäviin toimenpiteisiin panostaminen on välttämätöntä. Ennalta estämällä ja valistamalla verkkorikoksista ja niiden seurauksista saamme nostettua kynnystä verkkorikolliseksi ryhtymiseen ja säästämme yhteiskunnan resursseja kustannustehokkaasti. Verkkorikosten torjunta kuitenkin vaatii toimia paitsi poliisilta myös yksityiseltä sektorilta. IT-alan yritykset ovat keskeisessä osassa digitalisoituneessa yhteiskunnassamme, ja suuri osa digielämästä tapahtuu erilaisilla IT-alan yritysten tarjoamilla alustoilla ja palveluilla. Siksi isoilla alan yrityksillä, kuten Googlella, on myös ainutlaatuinen asema ja vastuu edistää digiturvallisuutta. Panostamalla kyberrikosten ennaltaehkäisyyn, IT-yritykset voivat ehkäistä alustojensa väärinkäyttöä ja kantaa vastuunsa turvallisemman digiympäristön luomisesta. 

Poliisin miekkaleijonalogo.