Länkstig

Bloggar

Bloggar

Lapsiin kohdistuvan seksuaalirikollisuuden tutkinta vaatii aikaa ja resursseja

KRP Kyberrikostorjuntakeskus Maria Rossi Publiceringsdatum 2.7.2019 14.38 Blogg

Suomessa on viimeisen vuoden aikana uutisoitu paljon internetissä tapahtuvasta lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on julkisessa keskustelussa usein tabu tai siihen viitataan vain ohimennen. Lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia tutkiville poliiseille ympäri Suomen ja CSE-tiimillemme* Keskusrikospoliisissa tämä rikollisuus ei noussut millään tavalla yllätyksenä esiin.

Esitutkinta internetistä alkunsa saaneissa rikoksissa on monella tavoin haastavaa: erilaisten seksuaalirikosten uhriksi joutuneet nuoret tai lapset eivät välttämättä tunnista joutuneensa rikoksen uhriksi, ja vaikka siitä epäilys olisikin, häpeän tai syyllisyyden takia uhrit eivät useinkaan tuo asiaa aikuisille ilmi. Monille vanhemmille tai lasten kanssa toimiville aikuisille rikoslain pykälät tämän aihepiirin alueelta aiheuttavat lähinnä epätietoisuutta.

Poliisille haasteena on myös valheellisten nettipersoonallisuuksien ja erityisesti anonyymipalveluiden takana piileskelevien ihmisten tunnistaminen. Vihjeitä tulee valtava määrä, mutta sekä uhrien että epäiltyjen henkilöllisyyden selvittäminen voi olla kovan työn takana. Lapsiin kohdistuva seksuaalirikollisuus on usein luonteeltaan kansainvälistä ja vaatii lähes poikkeuksetta yhteistyötä ulkomaisten viranomaisten tai palveluntarjoajien kanssa.

Henkisesti kuormittavaa ja resursseja syövää työtä

Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä selvittävien ja tutkivien poliisien työ on haastavaa ja vaatii laajaa asiantuntemusta. Tutkijoiden on esimerkiksi pystyttävä toimimaan yhteistyössä monien eri toimijoiden, kuten sosiaalihuollon ja koulun kanssa ja ymmärrettävä lääkärien tekemien tutkimusten merkitys seksuaalirikoksissa. Lisäksi tutkivien poliisien on osattava kohdata sekä uhrit että epäillyt ammattitaitonsa säilyttäen. Heiltä vaaditaan myös sosiaalisen median palveluiden ymmärtämistä. Lasten seksuaalisen hyväksikäyttömateriaalin läpikäyminen on lisäksi henkisesti erittäin kuormittavaa sekä valtavasti aikaa ja resursseja syövää työtä.

Poliisin kyberrikostorjuntakeskuksen roolina tässä on kansallisen verkoston osaamisen tehostaminen ja työntekijöiden koulutus. On varmistettava, että Suomen poliisilla on yhteydet kansainvälisen viranomaisverkoston kollektiiviseen tietoon ja osaamiseen. On tiedettävä, keltä kysyä apua ja kuka missäkin tilanteessa voi auttaa. Kansainvälisessä kontekstissa nämä rikokset priorisoidaan usein korkealle, ja apua ulkomaiden kollegoilta löytyy aina.

Lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai siitä tuotetun kuvamateriaalin tutkintaan erikoistuneita tutkijoita ei Suomessa ole ollut kuin kourallinen. Lainvalvontaviranomaisten koulutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön on ollut käytössä rajallisesti voimavaroja. Tähän tilanteeseen on Suomessa nyt herätty ja toimintaan on osoitettu lisäresursseja.

Lisäresursseilla tehostetaan toimintaa

Poliisi on varannut tänä vuonna lisäresursseja kohdennettavaksi erityisesti verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuntaan, ennalta estämiseen ja tutkintaan. Lisäresursseja saatiin sekä Poliisin kyberrikostorjuntakeskukseen että jokaiseen poliisilaitokseen yhteensä 26 henkilötyövuoden verran. Tällä määrällä lasten seksuaalisen hyväksikäytön tutkinnan ammattilaisia saa jo valtakunnallisen asiantuntijaverkoston hienosti alkuun.

Poliisin kyberrikostorjuntakeskuksessa tämä tarkoittaa sitä, että saamme CSE-tiimistämme vahvemman. Pystymme jatkossa entistä tehokkaammin kehittämään toimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti sekä hyödyntämään muiden maiden oppeja. Käsittelemme tehokkaammin vuosittain ulkomailta saapuvat tuhannet Suomea koskevat vinkit ja saamme ne toimitettua tarvittavilla tiedoilla rikastettuna oikeisiin poliisilaitoksiin esitutkintaa varten.

Toivomme myös pystyvämme jatkossa kehittämään koulutusta Suomen poliisin verkostolle ja tekemään entistä tehokkaampaa yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ennalta estävässä työssä. Tämä aihepiiri vaatii jatkuvaa kehitystä ja ajan hermolla pysymistä myös lainvalvontaviranomaisilta: töitä tulee jatkossakin riittämään esimerkiksi paljastavan toiminnan kehittämisessä.

Koska haluamme saada ennalta estettyä ja tutkittua internetistä alkunsa saavaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tehokkaasti, on siihen pystyttävä osoittamaan nyt ja jatkossa riittävästi käsipareja ja työaikaa. Nyt meillä on mahdollisuus nousta lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan osalta sekä tehokkaammaksi toimijaksi, että vahvemmaksi osaksi aktiivista kansainvälistä verkostoa.

 

* CSE = Child Sexual Exploitation eli lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. CSE-tiimi on Keskusrikospoliisiin sijoitetun Poliisin kyberrikostorjuntakeskuksen ryhmä. Tehtävänä on toimia kansallisena kontaktipisteenä ulkomaiden sekä Suomen lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tutkijoiden välillä. CSE-tiimille päätyvät kaikki Suomesta ja ulkomailta tulevat lapsiin kohdistuvaan seksuaalirikollisuuteen liittyvät vinkit, jotka pyritään selvittämään ja toimittamaan poliisipiireihin esitutkintaa varten. CSE-tiimi on pystyttämässä myös Suomen poliisille CAM (Child Abuse Material) -tietokantaa tutkijoiden työtä helpottamaan.

Maria Rossi
Rikosylikonstaapeli
CSE-tiimin ryhmänjohtaja

KRP Kyberrikostorjuntakeskus,
Kyberrikostorjuntakeskus
Keskusrikospoliisi