Länkstig

Bloggar

Bloggar

Olethan sinä vastuullinen kissan omistaja? 

Ville Hokkanen Publiceringsdatum 2.8.2023 15.22 Blogg

Kissa on pienikokoinen nisäkäs, joka on Suomessa koiran ohella suosituin lemmikkieläin. Suomessa on arvioiden mukaan noin 600 000-1 000 000 kissaa, joista joka vuosi hylätään arviolta 20 000. Poliisi saa vuosittain lukuisan määrän ilmoituksia lemmikkieläimiin, myös kissoihin, liittyen. Kuulostavatko seuraavat virkkeet sinulta tutuilta, tai voisiko joku olla jopa oma lausahduksesi?

”Taas se naapurin kollikissa juoksentelee tuolla pihoilla!”
”Kymmeniä hylättyjä kissoja toimitetaan kesäisin eläinsuojelun hoiviin.”
”Ei kissa ole ihmiselle vaarallinen eläin!”
”Saan ampua omalle pihalle tulleen kissan!”
”Kissa saa olla irti pihalla, koska se pitää pihapiirin puhtaana!”
”Mitä sinä väität, kissanhan kuuluu päästä pihalle!”

Poliisin korvaan lausahdukset kuulostavat valitettavan tutuilta. Laki velvoittaa kissanomistajaa pitämään lemmikistään huolta, mutta lakia tulkitaan usein väärin tai sen määräyksiä ei edes tunneta. 

Mitä laissa sitten sanotaan kissoista?

Kissoista ja niiden pidosta säädetään pääsääntöisesti kolmessa eri laissa - metsästyslaissa, eläinsuojelulaissa ja järjestyslaissa. Lisäksi kuulumme eurooppalaisen yleissopimuksen piiriin (SopS 49/1992), ja tarkennukset kansalliseen lainsäädäntöön löytyvät valtioneuvoston asetuksesta koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta (8.7.2010/674). 

Järjestyslain mukaan taajamassa kissaa ei saa päästää lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikalle, toriaikana torille, tai yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua. Kuntopoluilla ja vastaavilla kissojen tulee ulkoilla kytkettynä. (Järjestyslaki 14 §.) 

Taajamien ulkopuolella järjestyslaki ei velvoita pitämään kissaa kytkettynä. Taajaman ulkopuolellakaan kissaa ei saa kuitenkaan jättää heitteille tai hylätä. Eläinsuojelulaki velvoittaa kissanomistajaa pitämään huolta eläimestä ja kieltää kissan hylkäämisen (eläinsuojelulaki 5 §). 

Myöskään lemmikkieläinten suojelun yleissopimuksen mukaan lemmikkieläintä ei saa jättää heitteille (SopS 49/1992, 3. artikla). Heitteillä oleva eläin tarkoittaa joko koditonta lemmikkieläintä tai sellaista lemmikkieläintä, joka on omistajansa kotipiirin rajojen ulkopuolella ilman valvontaa. 

Toisin sanoen pihalle päästetty kissa, joka vaeltaa pihapiirin ulkopuolelle, on jätetty valvomatta ja on siten heitteillä. Kissojen vapaana pitämisestä sekä valvomatta jättämisestä voidaan rangaista. Kyseeseen voi tulla järjestysrikkomus, eläinsuojelurikos/eläinsuojelurikkomus tai metsästyslain säännösten rikkominen. 

Villiintynyt kissa on metsästyslain mukainen rauhoittamaton eläin (metsästyslaki 85 §). Kissan laiton tappaminen voi kuitenkin olla esimerkiksi eläinsuojelurikos tai vahingonteko.  

Eläinsuojeluasetus sekä asetus pienlemmikkien suojelusta asettavat tarkemmat ehdot kissojen hoidolle. Asetusten mukaan kissan pitoon tarkoitettujen tilojen on oltava sellaisia, että kissalla on kuulo- ja näköyhteys ympäristössään tapahtuvaan toimintaan sekä mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen. 

Kissaa ei saa pitää paikalleen kytkettynä muutoin kuin tilapäisesti ja lyhytaikaisesti. Tällöin kissan on oltava jatkuvassa valvonnassa. Kissan kytkeminen paikalleen tarkoittaa kissan sitomista siten, ettei se pääse liikkumaan kuin pienellä alueella.

Miten toimia kissoihin liittyvissä ongelmatilanteissa?

Jos pihassasi kulkee vapaana kissa ja tiedät kuka sen omistaa, pyri ensisijaisesti juttelemaan ja huomauttamaan asiasta kissan omistajalle. Jos tilanne ei tällä korjaannu, voit olla yhteydessä eläinten suojelusta vastaaviin viranomaisiin, eli kunnan eläinlääkäriin tai poliisiin. 

Hylätyn kissan voi myös ottaa haltuun tilapäisesti esimerkiksi häkkiloukkuun, joka ei vahingoita eläintä ja joka tarkastetaan riittävän useasti. Sen jälkeen kissa pitää viipymättä toimittaa löytöeläintarhalle. 

Lopuksi

Suurin ongelma eivät siis ole kissat vaan kissojen omistajat. Kissa ei tiedä rikkovansa lakia, vaan lemmikistään vastaa sen omistaja. Kissa ei kuulu Suomen luontoon, vaan on tarkoitettu lemmikkieläimeksi. Vastuullinen kissanomistaja pitää huolta kissastaan. 

Ville, Itä-Suomen poliisista

Harmaa maatiaiskissa puuaidan päällä ulkona, katsoo kameraan.

Polisinrättningen i Östra Finland Ville Hokkanen Övervakning och larmverksamhet