Länkstig

Bloggar

Bloggar

Tieto tarvitsee tulevaisuuden turvaajia

Viivi Lehtinen Publiceringsdatum 6.5.2021 10.00 Blogg

Yksi suurimmista viime vuosikymmeninä tapahtuneista muutoksista on ollut digitalisaation myötä tapahtunut datan arvon kasvu. Nopea kehitys on johtanut myös tietoverkkorikollisuuden kasvuun ja ammattimaistumiseen osana digitalisoituvan maailman muutosta. Siirtyminen tietoverkkojen ja tietojärjestelmien varaan on korostanut tietoturvallisuuden merkitystä ihmisten ja organisaatioiden turvallisen arjen takaamisessa.

Kun puhumme tietoturvapoikkeamista ja tietovuodoista, tunnistamme jo sanavalinnoista, että kyseessä on häiriö tai poikkeus, vuoto, eikä vallitseva olotila. Tämä johtuu siitä, että työtä tietoturvallisuuden ja yhteiskunnan toimivuuden takaamiseksi tehdään taukoamatta. Tietoturvaamisen asiantuntijat viittaavat usein työhönsä termillä puolustaminen, joka kuvaa tietoverkkorikollisuuden ammattimaista ja aktiivista luonnetta. Olosuhteiden ja teknologioiden kehittyminen vaativat jatkuvaa oppimista, ennakoimista ja reagointikykyä erilaisiin hyökkäyksiin.

Vastuulliseksi toimijaksi kasvaminen tämän päivän digitalisoituvassa maailmassa edellyttää tietoa ja harjoittelua jo lapsuudessa. Keskeinen osa kyberturvallisuutta on omasta tietoturvasta huolehtiminen arjessa. Lisäksi on tärkeää kunnioittaa muiden oikeutta tietoturvaan ja havahtua näkemään oma toiminta osana laajempaa turvallisuutta. Eettinen toimiminen verkkoympäristössä on laillisten ja tietoturvan kannalta kestävien toimintatapojen mukaan toimimista. Verkkoympäristössä tapahtuvan rikollisen teon näennäinen helppous ei poista rikosvastuuta tai muuta sitä tosiasiaa, että rikoksilla on aina seurauksia ja uhreja. Eettinen hakkerointi, jossa omia tietoteknisiä kykyjä harjoitellaan hyödyntäen siihen tarkoitettuja turvallisia sivustoja, on esimerkki turvallisesta toimintatavasta ja -kulttuurista, joka samalla luo erinomaisen pohjan tietoturva-alan työtehtäviin.

Tulevaisuudessa kyberalan osaajien kysyntä ja tarve kasvaa voimakkaasti kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Yhtä oikeaa reittiä, ikää tai taustaa tietoturva-ala tehtäviin hakeutumiseen ei ole olemassa. Tietotekninen osaaminen ja kiinnostus tekniikkaa kohtaan voivat helpottaa pääsyä alalle, mutta ne eivät ole ainoat kriteerit. Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat luotettavuus, turvallisuus ja halu oppia.

Kyberkaappaus 3.-7.5. Tietoturva-asiantuntija Juho Jauhiainen. Vanhempi rikoskonstaapeli Aki Somerkallio. Senior Security Manager Riku Juurikko. Tietoturvakonsulttiharjoittelija Marjanah Saqid. Tietoturvakonsultti Laura Kankaala.

Kuluvalla viikolla Keskusrikospoliisi ja tietoturva-alan vaikuttajina eri organisaatioissa toimivat asiantuntijat toteuttavat nuorille suunnatun Kyberkaappauksen KRP:n Instagramissa. Kampanja tarjoaa mahdollisuuden tutustua alan monipuolisiin työtehtäviin kiinnostavien asiantuntijoiden kautta. Mukana ovat tietoturva-alan asiantuntijat Riku Juurikko, Juho Jauhiainen, Marjanah Sadiq ja Laura Kankaala. Tänään torstaina 6.5 vuorossa on KRP:n kyberrikostorjuntakeskuksen vanhempi rikoskonstaapeli Aki Somerkallio. Ps. Akille saa esittää kysymyksiä!

Viivi Lehtinen (VTM)
Lehtinen toimii Keskusrikospoliisissa Cybercrime Exit -hankkeen projektipäällikkönä. EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston rahoittama hanke tähtää nuorten verkkorikollisten rikoskierteen katkaisuun.

Centralkriminalpolisen Forskning och utveckling Polisens förebyggande arbete Viivi Lehtinen fi