Länkstig

Bloggar

Bloggar

Tv-serien Poliserna gjorde historia, men nu är det dags att blicka framåt

Seppo Kolehmainen Publiceringsdatum 24.3.2023 14.24 Blogg

För 14 år sedan upplevde man spännande stunder, både i sofforna hemma och hos polisen, när det första avsnittet av tv-serien Poliserna visades på TV. Nu har resan, som pågått i 14 säsonger, kommit till sitt slut. 

Vid den tiden, 2009, hade man tydligt väntat på ett program relaterat till polisens vardag, eftersom serien genast slog rekord med sina 247 000 tittare. 

Poliserna är ett av Finlands äldsta dokumentära uppföljningsprogram. Under de 14 säsongerna gjordes ”tv-historia” vid flera tillfällen. Genom serien kom polisen med över 100 konstaplar till finländarnas soffor. Man fick bekanta sig med patruller och höra dialekter runtom i Finland från Hangö till Utsjoki och från Joensuu till Mariehamn. 

Genom tv-serien Poliserna har tittarna kunnat få en glimt i de uppgifter som polispatruller möter dagligen. Också specialfunktioner som ridande polis, hundpatruller och motorcykelpoliser har blivit bekanta. 

Utöver det polisarbete som syns utåt utför polisen också en lång rad andra uppgifter, och längs med vägen har vi flera gånger stannat upp och funderat på om serien berättar tillräckligt mångsidigt om polisens vardag och om samhällets tillstånd? Vad allt som händer när en person grips som misstänkt för ett brott eller vilket det myndighetsarbete som har gjorts innan polisen anländer till platsen syns inte för kamerorna. Brottsbekämpningsarbetet, underrättelseverksamheten, analysen, specialtjänsterna och till exempel tillståndssektorns arbete förblir dolda. Även om den synliga larm- och övervakningsverksamheten utgör grunden för polisens arbete, är den till slut bara en liten del av helheten.

Seriens popularitet överraskade polisen

Seriens tittarsiffror var mycket höga från säsong till säsong. Bara under den senaste säsongen mellan 1.1.2022 och 31.3.2022 nådde serien hela 2,7 miljoner ögonpar. 

Om något så har populariteten överraskat även polisen. När serien började minns jag att jag tänkte att det är bra om serien orkar intressera tittarna ens fem säsonger. Vid den åttonde säsongen tänkte jag att om vi kunde göra tio säsonger, så bra. 14 säsonger överträffade alla förväntningar. Att polisens vardag har visats på tv tror jag har bidragit till att stärka människors förtroende för polisen.

Utöver tittarsiffror har också seriens tillgänglighet och genomslagskraft mätts bland annat av Polisyrkeshögskolan. Enligt en undersökning som vår läroanstalt gjort har de flesta poliser som medverkat i serien upplevt att det på något sätt blivit lättare, eller åtminstone delvis lättare, att sköta arbetssituationer för att de blivit igenkända som tv-poliser. 

Serien har också fungerat som en bra rekryteringskanal. År efter år har nästan hälften av dem som sökt till Polisyrkeshögskolan nämnt tv-serien Poliserna som den största intresseväckaren. Förra året steg siffran till 60 procent.

Patrullerna i serien har säkert lämnat spår i många tittares hjärtan. Känslan är ömsesidig. Som en konstapel som länge medverkat i serien uttryckte det: ”Det är obegripligt hur folk har varit intresserade och till och med entusiastiska. Byns män, arbetskamrater, de som drömmer om en poliskarriär, grannar och vänner.” Konstapeln som bara skulle hoppa in för en annan under en av programmets inspelningskvällar stannade sedan kvar i fyra säsonger.

Polisserien har haft många positiva effekter, men att göra den har inte varit helt problemfritt med tanke på polisens tystnadsplikt och skyddet av kundernas privatliv. Lagstiftningen har också förändrats längs vägen. Riksdagens justitieombudsman har fäst uppmärksamhet vid detta i två avgöranden. I det senaste avgörandet ställde riksdagens justitieombudsman upp ramvillkor för programmet, vilka inte gör det möjligt att fortsätta serien utan betydande ändringar i programformatet och produktionssättet. De förutsatta ändringarna skulle inte göra det möjligt att göra serien som vi är vana vid att se den.

Allt gott slutar i sinom tid. Därför är det bra att här tacka alla som har medverkat i genomförandet av serien genom åren.

Också polisen måste förnya sig i denna tid 

Vi har nu fört en livlig diskussion inom polisen om hur man på ett nytt sätt skulle kunna kommunicera om polisens arbete i denna tid och via vilka kommunikationskanaler man bäst når de yngre åldersklasser som är viktiga med tanke på rekryteringen. Polisens arbete och verksamhetsmiljö har förändrats enormt under dessa år. Serien har bara visat en liten del av det som polisen gör i dag. 

Vi måste förnya oss med samhället och kommunicera öppet och proaktivt om våra nuvarande uppgifter, utmaningar och lösningar. När kamerorna nu slocknar är det bra att stanna upp en stund och fundera över hur vi kan tjäna medborgarna bättre, även här. 

Seppo Kolehmainen
Polisöverdirektör
Polisstyrelsen
Twitter @SJKolehmainen

En polisbricka i en regnblöt väst.

Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Polisutbildning Seppo Kolehmainen sv