Länkstig

Bloggar

Bloggar

Uusi vuosi, uudet rikokset

Seppo Kolehmainen Publiceringsdatum 11.1.2019 10.31 Blogg

Poliisi kirjaa tänä vuonna arviolta 800 000 rikosilmoitusta ja 180 000 muuta, niin kutsuttua sekalaisilmoitusta. Niiden lisäksi vuoden vaihteessa oli avoinna 86 484 vanhaa rikosilmoitusta. Se on yli kuusi tuhatta enemmän kuin vuotta aiemmin.

Poliisin tietoon tuli viime vuonna enemmän asuntovarkauksiin, lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, huumausaineisiin ja rattijuopumukseen liittyviä rikoksia. Selvitysprosentti laski hieman ja toisaalta niin kutsuttujen pimeinä tulleiden parani.

Rikosten tutkinta kesti keskimäärin 130 vuorokautta, viisi enemmän kuin vuotta aiemmin. Mikään ei viittaa siihen, että trendi olisi tänä vuonna merkittävästi muuttumassa. Viranomainen ei voi vaikuttaa rikosilmoitusten määrään, eikä se voi myöskään jättää niitä tutkimatta.

Rikostorjunnan nykytilaan on vaikuttanut monta tekijää. Poliisin toimintaympäristö on monimutkaistunut ja rikostutkintaan liittyvät muotomääräykset ovat kasvaneet. Esimerkiksi esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön kokonaisuudistuksen arvioidaan lisänneen työmäärää 10 – 30 prosentilla. Samaan aikaan poliisin henkilöstömäärä on laskenut. Selvityshenkilö, Keskusrikospoliisin päällikkö Tero Kurenmaan raportti antaa kattavan kuvan nykytilasta.

Poliisin strategiassa on määritetty toiminnan painopisteet ja keinot tilanteesta selviytymiseen. Yksi on niin kutsuttu rikosilmoitusten esikäsittely. Sillä pyritään turvaamaan voimavarat törkeiden rikosten tutkintaan ja muuhun poliisitoimintaan. Lopputuloksena voi olla, että usein tapahtuvan ja rangaistusasteikolla vähäisen rikoksen tutkinta keskeytetään. Esikäsittelyä tehdään jo nyt useiden poliisilaitosten alueella.

Jokainen selvittämätön rikos on tätä työtä tekevälle kuitenkin jonkinlainen pettymys. Onnistumiseen kannustavat myös poliisin arvot: oikeudenmukaisuus, palveluperiaate ja ammattitaito. Neljäs arvomme on henkilöstön hyvinvointi. Myös se on ollut vallitsevassa tilanteessa koetuksella.

Rikostutkijoiden venymistä kuvaa hyvin se, että poliisilta lähti viime vuonna yli 80 000 rikosasiaa syyteharkintaan syyttäjälle. Se on viitisen tuhatta enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteen rikosasiaan voi liittyä useampia rikoksia, esimerkiksi rattijuopumus, liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja liikennerikkomus. Näiden päälle tulevat sakko- ja rikesakkojutut. Kukaan ei pysty määräänsä enempään.

Tämän lisäksi on syytä muistaa, että poliisille tehtyjen rikosilmoitusten määrä ei kuvaa tosiasiallista rikollisuustilannetta Suomessa. Tilastot ovat todellisuutta pienemmät.

Se, että rikosta ei pystytä selvittämään, voi vaikuttaa turvallisuuden tunteeseen. Pitäisikö tilanteesta olla huolissaan? Tasavallan presidentin puhetta lainatakseni: Valta tyytyä tai olla tyytymätön kuuluu kansalle. Poliisissa teemme kaiken sen, mikä on omilla päätöksillämme tehtävissä.

Yhteiskunta viime kädessä määrittää viranomaisten tehtävät ja voimavarat. Tätä arviointia tehdään parhaillaan muun muassa sisäministeriössä ja eduskunnassa. Rikostorjunnan ohella keskustelua herättävät erityisesti toimintavalmiusajat hälytystehtävissä. Myös panostuksia ennalta estävään työhön kaivataan.

Poliisin näkyvyys ja kyvykkyys arjen turvallisuuden tuottajana, kaikissa tilanteissa ja kaikkina aikoina, on mahdollista taata valtion taloudessa suhteellisen pienin lisäpanoksin. Kysymys on viimekädessä yhteiskuntarauhan ylläpidosta, ei poliisin omista tarpeista. Turvallisuus kun on jokaisen kansalaisen oikeus.

Poliisin henkilöstön puolesta rohkenen esittää nykyisille ja tuleville päättäjille viisi toivetta, joiden avulla voisimme selviytyä nykyistä paremmin lakisääteisistä tehtävistämme ja olla siten #kaikkienaikojenturvaaja.

1. Mahdollistetaan poliisin kyky turvata kaikkia, kaikissa tilanteissa, valtakunnallisesti ja tasapuolisesti. Tähän tarvitaan vähintään 7850 poliisia.
2. Päätetään poliisin pitkän aikavälin kehysrahoitus yli hallituskauden ulottuvalla ratkaisulla.
3. Taataan henkilöstölle terveelliset, turvalliset ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset toimitilat.
4. Pidetään huolta suorituskyvystä ylläpitämällä nykyistä kalustoa ja välineistöä sekä hankkimalla uutta vastaamaan toiminnallisia tarpeita muuttuneessa toimintaympäristössä.
5. Turvataan poliisitoiminnan tehostamiseen tähtäävä kehitystyö.

Twitter: @SJKolehmainen

Seppo Kolehmainen,
Poliisiylijohtaja
Poliisihallitus