Länkstig

Bloggar

Bloggar

Verkkopelien ja chattialustojen tulee olla turvallisia paikkoja lapselle ja nuorelle

KRP Kyberrikostorjuntakeskus Christian Jämsén Publiceringsdatum 9.10.2020 12.04 Blogg

Verkkopelien ja chattialustojen tulee olla turvallisia paikkoja lapselle ja nuorelle – viranomaiset ja yritykset tekevät yhteistyötä rikosten torjunnassa

 

Eurooppalaisen kyberturvallisuuskuukauden ja siihen liittyvän #meidänvastuu-teemaan liittyen kerromme, millä keinoilla turvallisempi verkkoympäristö luodaan, ja miten verkossa toimivat palveluntarjoajat tekevät yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa.

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö verkossa on harmillisen yleinen ilmiö. Verkko tarjoaa hyväksikäyttäjälle anonymiteetin ja mahdollisuuden luoda valheellisia profiileja nimimerkkien turvin. Ilmiötä kutsutaan yleisesti houkutteluksi tai groomaukseksi (englanniksi grooming). Aikuinen voi helposti esiintyä verkossa alaikäisenä, ja väärän identiteetin ja keksittyjen syiden turvin syyllistyä rikokseen esimerkiksi huijaamalla lasta jakamaan alastonkuvia tai -videoita itsestään. Lapsen kerran lähettämiä kuvia voidaan myöhemmin käyttää lasta vastaan kiristyskeinona lisäkuvien tai -videoiden saamiseksi. Lapsi harvoin ymmärtää sitä, missä menee sallitun ja kielletyn raja, tai minkälaisia vaikutuksia kuvilla voi olla pitkälle tulevaisuuteen. Pahimmassa tapauksessa ja liian usein verkossa alkanut houkuttelu johtaa myös fyysiseen hyväksikäyttöön.

Esittelemme tässä kahden erilaisen ja hyvin erikokoisen palveluntarjoajan käytäntöjä turvallisemman verkkoympäristön luomiseksi. Näistä Supercell on suomalainen mobiilipelien kehittämiseen erikoistunut palveluntarjoaja, maailman johtavia alallaan. Supercellin pelejä pelaavat sadat miljoonat ihmiset ympäri maailman. Yrityksen pelit ovat suosittuja kaikenikäisten pelaajien keskuudessa; myös lasten ja nuorten.  Randomi puolestaan on suomalainen verkossa toimiva keskustelualusta eli chattisivusto, ja sekin on erityisen suosittu nuorten keskuudessa. Sivuston ideana on, että käyttäjä voi aloittaa chatin sattumanvaraisesti valikoidun juttuseuran kanssa.

Lapsia verkossa houkutteleva aikuiset henkilöt käyttävät samoja foorumeita, joita lapsetkin käyttävät. Yllättävää monelle saattaa olla, että houkuttelijoita esiintyy myös tunnetuilla pelialustoilla – samoilla alustoilla, joilla lapset pelaavat pelejä ja viettävät paljon aikaa. Palveluntarjoajien koko ja käytössä olevat resurssit vaikuttavat luonnollisesti siihen, miten paljon asialle voidaan tehdä. Yhteistä kuitenkin on, että palveluntarjoajilla on vankka pyrkimys rakentaa palveluistaan mahdollisimman turvallisia, niin että hyväksikäyttö, uhkaukset ja muut verkon lieveilmiöt tehokkaasti saadaan kitkettyä.

Monet peli- ja palveluntarjoajat ovat jo pitkään yrittäneet kitkeä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja muuta uhkaavaa käytöstä alustoillaan monin eri keinoin. Yhteiskuntavastuu – varsinkin, kun kyse on alaikäisistä lapsista ja nuorista – nähdään monessa yrityksessä erityisen tärkeänä asiana. Ilahduttavaa on, että monet palveluntarjoajat näkevät asian niin tärkeänä, että yhteistyötä muiden yritysten kanssa tehdään markkinatalouden kilpailuasetelmista huolimatta. Lisäksi monilla yrityksillä on hyvät viranomaisyhteydet ja ne tekevät yhteistyötä eri maiden lainvalvontaviranomaisten kanssa.

Mitä vastuullisuus tarkoittaa palveluntarjoajalle?

Vaikka Randomi ja Supercell edustavat erilaisia ja erikokoisia palveluita, on molemmilla yhteinen intressi tehdä verkosta turvallisempi ympäristö käyttäjilleen. Molemmat palveluntarjoajat painottavat yritysten yhteiskuntavastuuta turvallisten verkkoympäristöjen luomisessa nuorille. Samalla he kutenkin muistuttavat, että vastuu ei pelkästään voi olla yrityksillä ja viranomaisilla. Lasten ja nuorten vanhemmilla on suuri vastuu ja heidän tulisi olla kiinnostuneita nuorten tekemisistä. Vanhempien on tärkeä ymmärtää minkälaisessa todellisuudessa heidän lapsensa tänä päivänä liikkuvat.

Supercellin Trust & Safety Lead -toiminnosta vastaava Nathan Sawatzky kertoo, että yrityksen arvot heijastuvat peleihin ja peliympäristöjen toteutukseen. Arvoihin kuuluu hyvän pelaajakokemuksen luominen, eli erityisesti pelaajien turvallisuudesta huolehtiminen ja pelaajista välittäminen. Turvallisuus otetaan huomioon jo pelin suunnitteluvaiheessa.

Randomin ylläpitäjän Teemu Pohjalainen pitää tärkeänä, että lapsille ja nuorille tarjotaan turvallinen palvelu verkossa ja että palveluntarjoaja puuttuu ei-toivottuun käytökseen tarpeen vaatiessa. Koska Randomin ikäraja on 13 vuotta, keskustelujen moderointiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Vastuullisuus nähdään palveluntarjoajien mukaan keskeisenä arvon luojana yritystoiminnalle ja siten tärkeänä ydinkysymyksenä.

Mitä palveluntarjoajat tekevät ilmiön kitkemiseksi ja ennalta estämiseksi?

Sawatzkyn mukaan turvallisten peliympäristöjen luomisessa käytetään eri keinovalikoimien sekoitusta: ei-toivottujen ilmiöiden kitkemisessä käytetään niin teknologiaa kuin ihmisiäkin. Erityistä huomiota kiinnitetään pelaajaprofiileihin, joiden ikä rekisteröitymishetkellä on alle 16 vuotta. Nuorille pelaajille pyritään luomaan turvallinen ikään sopiva peliympäristö suodattamalla ja rajoittamalla mahdollisimman paljon epäsopivaa sisältöä sekä rajoittamalla pelaajien henkilökohtaisten tietojen jakamista muille pelaajille.

Pelialustoilla on myös olemassa tekniset suodattimet, jotka rajoittavat sitä, mitä henkilökohtaista tietoa nuori itsestään voi jakaa. Lisäksi erilaiset käytössä olevat teknologiat pyrkivät automaattisesti tunnistamaan tiettyjä käyttäytymismalleja. Epäilyttävät, mahdollisesti rikolliset toimet ilmoitetaan poliisille.

Supercellin pelituella on useita luottamus- ja turvallisuustiimejä ympäri maailman. Niiden tehtävänä on varmistaa pelialustojen turvallisuus ja reagoida ei-toivottuihin ilmiöihin. Tiimeillä on koko yrityksen tuki takanaan. Randomin chatteja moderoidaan aktiivisesti panostaen erityisesti nuorten käyttäjien käymiin keskusteluihin. Vaikka palvelun ikäraja on 13 vuotta, 18 vuotta nuoremmalta tarvitaan rekisteröitymiseen vanhemman suostumus. Mikäli käy ilmi, että käyttäjä on alle sallitun ikärajan tai vanhemmat pyytävät poistoa, profiili poistetaan. Jokaisen käyttäjän voi estää ja keskusteluyhteyden katkaista, jos yhteydenpito menee oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Palvelulla on myös vapaaehtoisia moderoijia, joista osa etsii aktiivisesti palvelussa toimivia mahdollisia houkuttelijoita. Palvelulla on myös käytössä teknisiä apuvälineitä ei-toivottujen ilmiöiden kitkemiseksi.

Supercell ja Randomi kertovat, että yhteistyö poliisin ja muiden lainvalvontaviranomaisten kanssa sujuu mutkattomasti. Yritykset ilmoittavat matalalla kynnyksellä poliisille ei-toivotuista ilmiöistä, kuten itsetuhoisuudesta, uhkauksista tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Suomen poliisi saa toimivaltuuksiinsa perustuen yhteyden lähes minkä tahansa maan lainvalvontaviranomaiseen asian jatkoselvittämiseksi.

Yritykset tekevät paljon yhteistyötä monen eri tahon, kuten esimerkiksi The Fair Play Alliancen kanssa, ja osallistuvat erilaisiin tempauksiin turvallisemman verkkoympäristön ja digilukutaidon puolesta. Ilahduttavan monet vanhemmat ovat kuitenkin jo nyt hyvin perillä lastensa tekemisistä ja monien vanhempien digilukutaito on kehittynyt valtavasti viime vuosina.

Mitä vanhemman tulisi tietää lapsen netinkäytöstä ja mitä aikuinen voi tehdä hyväksikäytön ennalta estämiseksi?

Ilman palveluntarjoajien ja yksityisen sektorin hyvää yhteistyötä ei ei-toivottujen ilmiöiden kitkemisessä päästä pitkälle. Poliisin ja yksityisen sektorin yhteistyö on erityisen tärkeää nopeasti muuttuvassa ja haastavassa verkkoympäristössä. Ilman hyviä yhteistyöverkostoja ja -malleja poliisinkin työ vaikeutuu huomattavasti.

Vanhempien vastuu on kuitenkin ratkaiseva tekijä tehokkaassa hyväksikäytön ennalta estämisessä. Vanhempien tulee olla kiinnostuneita lastensa tekemisistä ja tietää, mitä verkon palveluja lapset käyttävät. Vanhempien tulee luoda vapaa ja rento keskusteluyhteys lapseen – sellainen luottamusta herättävä suhde, jossa lapsi uskaltaa tuoda esille myös vaikeat ja ikävät asiat.

Yrityksistä korostetaan, että verkossa ja mobiilialustoilla on paljon hauskoja pelejä, mutta kaikissa ei ole tehokkaasti otettu huomioon nuorten pelaajien turvallisuutta. Supercellin Sawatzky neuvoo selvittämään pelit ja palvelut, joissa nuorten pelaajien turvallisuus otetaan huomioon ja joissa asetuksia muuttamalla voi vaikuttaa palvelun tai peliympäristön turvallisuuteen. Vanhempien on hyvä pelata pelit yhdessä lasten kanssa, jotta peliympäristö on tuttu molemmille. Yhdessä tekeminen osoittaa myös, että vanhemmat aidosti välittävät ja ovat kiinnostuneita lapsesta.

Pohjalainen muistuttaa, että verkossa kenenkään ei tule antaa itsestään henkilökohtaisia tietoja. Toisen osapuolen on syytä saada vain ne välttämättömät tiedot, jotka henkilö itse on päättänyt jakaa. Tämä on hyvä neuvo kaikille netinkäyttäjille – myös meille vanhemmille!

 

Teksti: Christian Jämsén, ylitarkastaja, Keskusrikospoliisi, Kyberrikostorjuntakeskus

Blogia varten on haastateltu Supercellin ja Randomin edustajia heidän tekemästään yhteistyöstä lainvalvontaviranomaisten kanssa turvallisemman verkkoympäristön luomiseksi.

 

KRP Kyberrikostorjuntakeskus,
Kyberrikostorjuntakeskus
Keskusrikospoliisi