Länkstig

Bloggar

Bloggar

Viestintä vaatii vastuuta

Sanna Heikinheimo Tomi Vuori Publiceringsdatum 30.8.2019 17.02 Blogg

Suuret ja näkyvät poliisitoiminnalliset tilanteet herättävät ymmärrettävästi laajaa mielenkiintoa niin kansalaisten kun mediankin parissa. Poliisi on jatkuvasti parantanut valmiuttaan viestiä tilanteista yhä paremmin ja yhä nopeammin. Viestintä on erottamaton osa poliisitoimintaa ja osa poliisitoiminnan johtamista.  Viestinnän linjaukset päättää aina tilanteen johtaja, tukenaan poliisin viestinnän ammattilaisia. Tutkinnasta tiedottamisesta vastaa tutkinnanjohtaja.

Viestintään liittyy aina erottamattomana vastuu. Jos poliisi ei kerro esimerkiksi rikoksesta epäillyn tuntomerkkejä, se perustuu poliisin harkintaan kyseisessä tilanteessa. Kun asioita ei kerrota julkisuuteen, siihen on yleensä syynsä. Hyvin usein tietojen julkaisusta voi olla suoranaista haittaa tai vaaraa. Kyseessä voi olla hengen ja terveyden tai rikoksen selvittämisen vaarantuminen, ja tietojen julkaiseminen voisi olla jopa vastoin lakia. Harkinnan julkisuuteen annettavista tiedoista tekee tilannetta johtava poliisi. Ei kukaan ulkopuolinen eikä millään muulla agendalla. Tämä vastalauseena esimerkiksi Porvoon ampumistapauksen nostamille vihjailuille, jonka tavoitteena on vaikea nähdä muuta kuin vastakkainasettelua yhteiskuntaan ja luottamuksen rapauttamista viranomaisia kohtaan.

***

Vastakkainasetteluun ja luottamuksen rapauttamiseen pyritään myös maalittamisella, jossa yksittäinen virkamies otetaan tavoitteellisen, yleensä julkisen halventamisen ja häirinnän kohteeksi. Toiminnan tavoitteena on luoda epäluottamusta poliisia kohtaan, kyseenalaistaa poliisin puolueettomuutta ja aiheuttaa ulkopuolisissa hämmennystä poliisin ja laajemmin koko viranomaistoiminnan uskottavuudesta sekä erityisesti vaikuttaa poliisin päätöksentekoon. Virkamiehen on työssään kestettävä tavanomaista arvostelua ja sitä, että tehtyjä virkatoimia alistetaan laillisuusvalvonnalle tai julkiselle arvostelulle. Maalittaminen ei ole oikeusturvakeino, eikä yhteiskunnan tule sitä sallia. Sananvapauteen liittyy myös vastuu. Poliisin henkilöstöön kohdistuvaan maalittamiseen puututaan tarvittaessa käytössä olevin lainsäädännöllisin keinoin, se ei eroa muusta henkisestä ja fyysisestä häirinnästä tai väkivallasta.

Olemme Suomessa tietoisesti valinneet linjan, että osa poliisin henkilökunnasta esiintyy virkaprofiililla ja omilla kasvoillaan sosiaalisessa mediassa. Poliisi on kasvollinen, samoin kuin kadullakin. Ainakin toistaiseksi poliisi myös kantaa virkapuvussaan nimikylttejä. Nämä asiat kuuluvat yhteiskuntaamme. Poliisit myös keskustelevat sosiaalisessa mediassa omista työtehtävistään ja tuovat esille ammattinäkemyksiään. Toisinaan he joutuvat poliittisen päättäjien julkisen arvostelun kohteeksi. Poliisia saa ja pitääkin arvostella, mutta henkilökuntaamme ei pidä saattaa tilanteeseen, joka on demokratialle vieras. Poliisia koskevaa kritiikkiä voi esittää useaa virallista reittiä ja poliittisilla päätöksentekijöillä itsellään on mahdollisuus vaikuttaa lainsäädäntöön.

***

Porvoon ampumistapaus on Suomen oloissa poikkeuksellinen tapahtuma, ja sen saama julkisuus on tästä näkökulmasta ymmärrettävää. Se mikä ei ole poliisin näkökulmasta lainkaan ymmärrettävää, on se että julkisuuteen vuodetaan tietoja ohi tutkinnanjohtajan.

Kyse on loppujen lopuksi siitä, että turvataan rikosten tutkinta nyt ja seuraavalla kerralla. Poliisin teknisten ja taktisten menetelmien lakiin kirjattuun salassapitoon on syynsä.  Myös esitutkinnassa saadut kertomukset, tapahtumainkulut ja muut tiedot ovat tutkintavaiheessa salassa pidettäviä tärkeistä syistä.

Tietovuodot eivät kuulu poliisiorganisaatioon. Kyseessä on rikos, johon suhtaudutaan syvällä vakavuudella. Myös medialla on vastuunsa. Ei liene kenenkään etu edesauttaa rikollisten onnistumista: ”Jäät kiinni, kun teet näin”. Myös meneillään olevassa operatiivisessa tilanteessa tapahtumapaikalta mediassa julkaistuilla kuvilla voidaan tahtomattaan auttaa rikoksentekijöitä ja vaarantaa pahimmillaan operaation onnistuminen tai jopa poliisien henki.

***

Poliisi on saanut viime päivinä paljon myönteistä palautetta toiminnastaan. Se kannustaa meitä jokaista jaksamaan, ja olemme siitä kiitollisia. Suomessa poliisin on helppo toimia. Ammattia arvostetaan ja meihin luotetaan.

Kaiken kiireen keskellä on kuitenkin välillä hyvä pysähtyä, ja vaihtaa ajatuksia. Tervetuloa keskustelemaan Poliisin päivän tapahtumiin.

 

Tomi Vuori
poliisijohtaja

Sanna Heikinheimo,
Poliisijohtaja
Poliisitoimintayksikkö
Poliisihallitus