Länkstig

Navigeringsmeny

Poliisin yhteystiedot tilapäistä suojelua hakevalle sv

Polisens kontaktuppgifter för registrering av personer som ansöker om uppehållstillstånd med stöd av tillfälligt skydd

Registreringen av sökande av uppehållstillstånd som beviljas med stöd av tillfälligt skydd utförs av polisen. Registreringar görs på polisens verksamhetsställen som anges i listan nedan. Personer som besöker andra av polisens verksamhetsställen hänvisas till ett av polisens verksamhetsställen på listan.

En asylansökan kan lämnas in på alla polisstationer i Finland. Det är dock inte möjligt att sköta hela ansökningsprocessen från början till slut vid alla av polisens verksamhetsställen. En sökande som besöker något annat verksamhetsställe än de nedanstående hänvisas till ett annat av polisens verksamhetsställen för att utföra kompletterande åtgärder.

Polisinrättningen i Helsingfors

Polisinrättningen i Helsingfors har ett serviceställe för ansökande om tillfälligt skydd i Böle vid jouren i polishuset 1. Adress: Böletået 13, Helsingfors. 

Ansökningar registreras måndagar till fredagar kl. 9.00–16.00 och lördagar till söndagar kl. 9.00–17.00. Rådgivning och tidsbokning för att lämna in ansökan på tfn +358 295 47 5019 (mån-fre kl. 9.00–17.00 och lör-sön kl. 9.00–17.00). 

Polisinrättningen har tidsbokning för ansökande om tillfälligt skydd och rekommenderar att de som ansöker om tillfälligt skydd har ett passfoto eller en kod från passfotofotografering med sig när de kommer för att lämna in ansökan.

Polisinrättningen i Inre Finland

Polisinrättningen i Tammerfors rekommenderar att asylsökande i Inre Finland ska söka sig till huvudpolisstationen i Tammerfors och polisstationen i Jyväskylä.

Huvudpolisstationen i Tammerfors, Sorinkatu 12, Tammerfors. Huvudpolisstationen i Tammerfors, polisjouren - Polisen

Polisstationen i Jyväskylä, Urhonkatu 1, Jyväskylä. Polisstationen i Jyväskylä, polisjouren - Polisen

Polisinrättningen i Lappland

Polisinrättningen i Lappland rekommenderar att asylsökande i Lappland ska söka sig till polisstationerna i Kemi och Rovaniemi.

Polisstationen i Kemi, Valtakatu 28, Kemi. Polisstationen i Kemi , brottmål - Polisen

Huvudpolisstationen i Rovaniemi, Hallituskatu 1 A, Rovaniemi. Huvudpolisstationen i Rovaniemi, polisjouren - Polisen

Polisinrättningen i Sydvästra Finland

Asylsökande som kommer till polisinrättningen i Sydvästra Finland hänvisas i första hand till polisstationen i Reso.

Polisstationen i Reso, Nallinkatu 8, Reso. Polisstationen i Reso - Polisen

Journumret för enheten för utlänningsutredning betjänar vardagar under tjänstetid kl. 8–16 på nummer 0295 444 818. I frågor som gäller asylansökan är det även möjligt att sköta ärendet per e-post till ulkomaalaistutkinta.lounais-suomi@poliisi.fi.

Polisinrättningen i Sydöstra Finland

Polisinrättningen i Sydöstra Finland rekommenderar att asylsökande i Sydöstra Finland ska söka sig till någon av de fyra polisstationer som nämns nedan.

Polisstationen i Imatra, Tainionkoskentie 70, Imatra. Polisstationen i Imatra - Polisen
Öppen tisdagar 9.00–12.00, 13.00–16.15 och onsdagar 9.00–12.00, 13.00–16.15

Polisstationen i Kotka, Ruukinkatu 12, Kotka. Polisstationen i Kotka - Polisen
Öppen mån–fre 9.00–16.15

Huvudpolisstationen i Kouvola, Vuorikatu 1, Kouvola. Huvudpolisstationen i Kouvola - Polisen
Öppen mån–fre 8.00–16.15

Polisstationen i Villmanstrand, Villimiehenkatu 2 C, Villmanstrand. Polisstationen i Villmanstrand - Polisen
Öppen mån–fre 9.00–16.15

Polisinrättningen i Tavastland

Polisinrättningen i Tavastland rekommenderar att asylsökande i Tavastland ska söka sig till huvudpolisstationen i Lahtis och polisstationen i Tavastehus. 

Huvudpolisstationen i Lahtis, Esikuntakatu 4, Lahtis. Huvudpolisstationen i Lahtis, polisjouren - Polisen

Polisstationen i Tavastehus, Hattelmalantie 2, Tavastehus. Polisstationen i Tavastehus, polisjouren - Polisen

Polisinrättningen i Uleåborg

Polisinrättningen i Uleåborg rekommenderar att asylsökande i Uleåborgsområdet ska söka sig till någon av de tre polisstationer som nämns nedan.

Polisstationen i Kajana, Lönnrotinkatu 2 A, Kajana. Polisstationen i Kajana, polisjouren - Polisen

Huvudpolisstationen i Uleåborg, Kirkkokatu 13, Uleåborg. Polisstationen i Uleåborgs centrum - Polisen

Polisstationen i Brahestad, Kummatinkatu 6, Brahestad. Polisstationen i Brahestad, kundtjänst - Polisen

För tillfället är det trängsel och köer vid Uleåborg polisstation, så polisen rekommenderar att personer som söker asyl eller tillfälligt skydd i stället skulle sköta sina ärenden vid Uleåborgs mottagningscentral på adressen Heikinharjuntie 66, Uleåborg.

Det lönar sig för sökandena att på förhand komma överens om en mottagningstid, så att det inte blir kö vid polisens utrymmen. Ring numret 0295 464 555, polisen svarar på vardagar kl. 8-16.15 på finska och engelska, för att komma överens om en mottagningstid och -plats.

Polisinrättningen i Västra Nyland

Polisinrättningen i Västra Nyland rekommenderar att asylsökande i Västra Nyland ska söka sig till någon av de tre polisstationer som nämns nedan.

Huvudpolisstationen i Esbo, Vitikka 1 F, Esbo. Huvudpolisstationen i Esbo, polistjänster- Polisen

Polisstationen i Lojo, Postgatan 3 B, Lojo. Polisstationen i Lojo - Polisen

Polisstationen i Raseborg, Formansallén 4, Ekenäs. Polisstationen i Raseborg - Polisen

Polisinrättningen i Österbotten

Polisinrättningen i Österbotten rekommenderar att asylsökande i Österbotten ska söka sig till någon av de tre polisstationer som nämns nedan.

Huvudpolisstationen i Vasa, Korsholmsesplanaden 45, Vasa. Huvudpolisstationen i Vasa, kundtjänst - Polisen

Polisstationen Jakobstad, Kanalesplanaden 45, Jakobstad. Polisstationen i Jakobstad, kundtjänst - Polisen

Polisstationen i Seinäjoki, Juhonkatu 4, Seinäjoki. Polisstationen i Seinäjoki - Polisen

Polisinrättningen i Östra Finland

Polisen ber att de som söker asyl och tillfälligt skydd inom området av polisinrättningen i Östra Finland eller de som hjälper dem ska kontakta polisen i servicenumret 0295 455 380 (mån–fre kl. 9–15) eller per e-post kv-suojelu.ita-suomi@poliisi.fi innan ansökan lämnas på polisstationen.  
Kunderna betjänas på finska och på engelska i servicenumret och via e-post.

Efter kontakten ordnar polisen mottagandet av ansökan på den närmaste polisstationen av följande:

Polisstationen i Joensuu, Pykäläkuja 1, Joensuu. Polisstationen i Joensuu, polisjouren - Polisen

Huvudpolisstationen i Kuopio, Suokatu 44, Kuopio. Huvudpolisstationen i Kuopio, polisjouren - Polisen

Polisstationen i S:t Michel, Hallituskatu 4, S:t Michel. Polisstationen i S:t Michel, polisjouren - Polisen

Polisinrättningen i Östra Nyland

Polisinrättningen i Östra Nyland rekommenderar att asylsökande i Östra Nyland ska söka sig till servicestället på Helsingfors-Vanda flygplats.

Servicestället på Helsingfors-Vanda flygplats, Flygarevägen 1 B, 4:e vån., Vanda. Servicestället på Helsingfors-Vanda flygplats, tillståndstjänster - Polisen